WALDORF HARIDUS

Tallinna Vaba Waldorfkool. MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa. http://tallinn.waldorf.ee/ Meie jaoks tähendab haridus valmisolekut.

... on ligi saja pere ühise pingutusega loodud elukestva õppe keskkond. Kuna Elu sünonüümid on liikumine ja muutus, siis valmisolek tähendab oskust pideva muutusega hakkama saada ja sellest rõõmu tunda. Kuna inimene ei saa mitte kunagi päriselt valmis, siis ongi see õpiprotsess elukestev. Meie keskus on rajatud toetamaks igas vanuses õpihuviliste arengut. Meil on nii lasteaed, kool, gümnaasium, terapeutikum kui ka seminarid õpetajatele ja lapsevanematele.

Operating as usual

09/04/2024

📣🎭TVW XI klass toob lavale Oskar Lutsu teose “Nukitsamees”!

Etendused:
🔹R, 12.04 kl 17.00,
🔹E, 15.04 kl 11.00
🔹K, 17.04 kl 11.00
Tallinna Vaba Waldorfkooli (Tuulemaa 12) aulas.

Näitetrupp: Peale nädalatepikkust rügamist on valminud Helle Karise filmist “Nukitsamees” inspireeritud lavastus, milles saab nalja, nuttu ja tantsu, suurtele nostalgitsemist ning väikestele kultuurset harimist.

Lavastaja: Oskar Tärnov.
Olav Ehala muusika on lavastuse jaoks seadnud Hugo Velner.
Näitlejad: Radha L. S., Oskar T., Karmel M. M., Linda A., Tormi N., Thomaz L, Hugo V., Art K., Ekke M. K, Eva B. L., Artur I., Kretlin J., Hanna Õ.
Koor: Saskia V., Katariina A., Liisa T., Romiina L., Kariliis T., Rahel R.

Juhendaja: draamaõpetaja Siiri Veensalu.

🫖🍰 Reedel. 12. aprillil on 30 minutit enne ja peale etendust avatud teatrikohvik, kus saab kõike head ja paremat süüa-juua.

Kohapeal on ka võimalik täita rahapada, kogunenud annetused ja kohviku tulu lähevad õpilastele puhkeruumi rajamiseks.

Metsakollide pere soovitab: “Ära ole laisk ja loll ning vea end kohale!”

PS! Kes tõesti kohale ei jõua, aga tahab toredat algatust toetada, saab annetada virtuaalsesse rahapatta:
MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa arveldusarvele
EE127700771003198426​
Selgitus: Annetus. XI klassi lavastus. Õpilaste puhketuba

📷 XI klass

11/03/2024

Kes meist ei oleks jäänud ekraani taha plaanitust kauemaks… 📱💻🖥
Kuidas on lood lastega, sellest räägime lastevanemate koolis teisipäeval, 12.03 kl 18-19.30, lektoriks kogenud waldorfpedagoog, kõnekujujunduse ja draamaõpetaja Siiri Veensalu.
Huvi korral vaatame pisut ka ettepoole ja kuuleme, kuidas waldorfkoolides meediaõpetusega algust tehakse.

Olete oodatud!

Loengule “Ekraanid ja lapse kasvatamine” registreerumine: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSda6dX4acupmVGHFty31Bsh6IlJniYZv4L2UGnRg-A23bMUCg/viewform

Loengute osavõtutasu on annetuslik.
Koolitused toimuvad Tallinna Vaba Waldorfkooli hoones Tuulemaa 12.
Täiendav teave: Liivi Luhtaru-Paabo (tel 5092193, [email protected])

🖍Plakatil on kasutatud XI klassi õpilase Saskia Vainsalu teost.

09/03/2024

26. ja 27. märtsil on võimalik osa saada kahest toredast Tallinna Vaba Waldorfkooli õpilaste etendustest.
Lavastused on sündinud VIII ja XII klassi draamaepohhi lõputöödena.

🎭TVW XII klassi õpilased on kooliteatrite festivali Tallinna eelvoorus laval T, 26.03 kl 8.10, VIII klass K, 27.03 kl 10.25.
Festival toimub Tallinna 32. Keskkoolis (Kiili 10).

“Draamaõpetuse epohh õpetas enesekindlust, eneseväljendamist ja suhtlemist, andis julguse enda arvamuse eest seista,” meenutasid TVW vilistlased 2021. aasta küsitluses.

Draamaepohh on waldorfkooli kõigi gümnaasiumiklasside ja VIII klassi õppekavas.
Õpetaja Siiri Veensalu kinnitab, et draamaepohhi oluliseks eesmärgiks on teisi mängides iseennast tundma õppida ja iga õpilase ülesanded püsitatakse just temast lähtudes.
Vt https://www.waldorf.ee/tvw/draamaepohhi-ajal-avastad-kedagi-teist-mangides-iseennast/

Põhikoolis on lavastajaks draamaõpetaja Siiri, gümnaasiumis sünnivad nii tekstid kui ka lavastus klassi ühistööna, õpetaja rolliks on mentorina projekti nõustada ja toeks olla. Mõistagi löövad draamaepohhi projektis kaasa kõik klassi õpilastes.

Moliere´i “Scapini kelmused” kuulub oma rohke karakteri- ja situatsioonikoomika ning vahvate ütlemistega kaheksandate klasside draamalavastuste raudvarasse.
Vt https://www.waldorf.ee/tvw/viii-klassi-scapini-kelmused-roomustab-varvikate-karakterite-ja-varskusega/

Lõpuklasside lavastuste loomisel on üheks sagedaseks inspiratsiooniallikaks J. W. von Goethe “Faust”. Seekordses lavastuses toovad noored lavale ka kirjanikuhärra enda.
Praeguste abiturientide blackbox-saalis etendunud “Foethe Gaust” võlus vaatajaid kaasaegse vormi, suurepäraste tantsunumbrite, säravate karakterite ja tugeva ansamblimänguga.
Vt https://www.waldorf.ee/tvw/tvw-abiturientide-draamaepohhi-loputoo-foethe-gaust-lisaetendused/

Ootame kõiki teatrisõpru pöialt hoidma ja kaasa elama!

TVW gümnaasiumi sisseastumisharjutustest: https://www.waldorf.ee/tvw/kutsume-tulevasi-gumnasiste-tutvumisharjutustele/

06/03/2024

❗️TVW 15-aastased õpilased edestaid 2022. aasta PISA testides lugemisoskuse ja loodusteaduslike oskuste poolest nii Eesti kui ka Harjumaa eakaaslasi. 😍
Matemaatilise kirjaoskuse testide tulemused olid samuti Eesti keskmisest paremad.

Õpilased tegid arvutis rahvusvaheliselt koostatud 2-tunnilist testi, millega hinnati, kuidas õpilane kasutab koolis õpitud teadmisi eluliste ülesannete lahendamisel. Kas ta on valmis analüüsima, kriitiliselt hindama ja loovalt rakendama olemasolevaid teadmisi. 🧐

Õpilased vastasid ka küsimustikule: kuidas on noored rahul oma eluga, kas nad tajuvad koolikeskkonda turvalise ja toetavana, kuidas nad tajuvad kiusamist. Küsiti ka kuuluvustunde ning õpilase ja õpetajate vaheliste suhete kvaliteedi kohta.

Põhjalikku analüüsi nende küsimuste tulemuste ja seoste kohta PISA testi tulemustega võite lugeda Eesti teadlaste koostatud analüüsist.
https://harno.ee/sites/default/files/documents/2023-12/Pisa_tulemused_2022_veebi.pdf

Uuriti ka õpilaste digivahendite kasutamist.
Eesti uuringu järgi ei lülita 50,6% Eesti lastest segajaid (nt sotsiaalmeedia ja äppide teated) välja ja peaaegu 23% õppijatest arvab, et tunni ajal peab olulise kõne vastu võtma. Sellised segajad ja ärevus tõmbavad õppijate tähelepanu õppetööst eemale ning häirivad keskendumist, võib pikemas perspektiivis olla ohuks õppekvaliteedile ja tekitada selle languse.

Tallinna Vabas Waldorfkoolis põhikooli õpilastel sellised segajad puuduvad, sest koolipäeva alguses antakse oma telefon klassiõpetaja kätte selleks, et oleks võimalik rahulikult keskenduda õppimisele ning vahetundides kaasõpilastega omavahelisele suhtlemisele.

Vt Tanja Grünvaldi artiklit TVW kodulehel
https://www.waldorf.ee/tvw/2022-aastal-pisa-testi-sooritanud-tvw-opilased-edestasid-lugemisoskuses-ja-loodusteaduslikes-oskustes-nii-eesti-kui-ka-harjumaa-eakaaslasi/

20/02/2024

NB! TVW lastevanemate kool alustab hooaega!

🔸K, 21.02 kl 18.00-19.30 dr Anne Silbaumi loeng “Lapse areng – eelpuberteedist puberteedini”.

Loengule ootame eelkõige 5.-7. klassi õpilaste vanemaid, aga ka õpetajaid ja kõiki teisi huvilisi.

Dr Anne Silbaum õppis Tartu Ülikoolis lastearstiks ning on hiljem täiendanud end Saksamaal antroposoofilise meditsiini vallas. Tema vaade inimese arengule on sügav ja lai ning põhineb ka pikaajalisel kogemusel arstina ja õpetajana.

Registreerimine: https://bit.ly/3SSV4O6

🔸T, 15.03 18.00-19.30 “Ekraanid ja lapse kasvatamine”

Vanemate ja õpetajatega vestleb ja arutleb kogenud waldorfpedagoog, kõnekujunduse ja draamaõpetaja Siiri Veensalu.
Oodatud on kõik õpetajad ja 1.-4. klassi lapsevanemad.

🔸K, 27.03 kl 18.00-19.30 “Kuidas toetab religioosne mõõde inimeseks kasvamist”

Esineb Kristlaste Ühenduse Tallinna koguduse preester Virve Eigo.
Oodatud on kõik õpetajad ja lapsevanemad.
Registreerimine: https://bit.ly/42Nqtpv

Loengute osavõtutasu on annetuslik.

Koolitused toimuvad Tallinna Vaba Waldorfkooli hoones Tuulemaa 12.

Täiendav teave: Liivi Luhtaru-Paabo (tel 5092193, [email protected])

07/02/2024

📣 Hei, põhikooli lõpuklassi õpilane!

🧐Kas otsid uusi väljakutseid ja head võimalust oma haridustee jätkamiseks?
Tee silmad lahti, võta käed kõrvadelt ning tule neljapäeva, 15. veebruari õhtul kl 18 vaatama-kuulama, mida Tallinna Vabal Waldorfkoolil sulle pakkuda on. 👀

Avame uksed kõigile, kes soovivad rohkem teada saada TVW mitmekülgsest õppekavast, vingedest õpetajatest ja õpilastest, kes on nagu üks suur pere!

Saame aru, et sul on selle mõistujutu peale juba üksjagu küsimusi.
Näiteks, et mis see waldorfvärk üldse on.
Kas teadsid, et meie õppekava sisaldab muuhulgas ka draamaepohhi, ainulaadset ideaalse küla projekti ja praktikad?
Ja et meil on igal aastal ägedad üritused nagu kogu gümnaasiumi suusalaager, sügismatk ja ball?
Õppimisest ja koolielust räägivad tulevased “kaheteistkümnendikud”, kes tutvustavad ka kooliruume ja kaadritaguseid.

👉 Gümnaasium ei ole enam põhikool, mille katsetele ema sind kirja pani.
Tule ise ja vaata oma silmaga üle! 😎
Kohtumiseni neljapäeval, 15.02 kl 18 Tuulemaa 12❗

TVW 11. klass

PS Ema ja isa võid ka kaasa võtta - neid ootavad vestlusringi õpetajad ja praeguste õpilaste vanemad.

Vt ka https://www.waldorf.ee/tvw/kutsume-tulevasi-gumnasiste-meie-kooliga-tutvuma/

05/02/2024

NB❗️ Lastevanemate kooli hooaeg algab dr Anne Silbaumi loenguga laste arengust eelpuberteedi ja puberteedieas

👉 Kolmapäeval, 21. veebruaril kl 18.00-19.30 toimub lapsevanematele ja õpetajatele dr Anne Silbaumi loeng "Lapse areng - eelpuberteedist puberteedini".

🧐 Tallinna Vabas Waldorfkoolis on külas Tartu Waldorfgümnaasiumi inimeseõpetuse õpetaja ja kooliarst dr. Anne Silbaum.
Koolipäeva ajal vestleb dr Silbaum vestleb 6. ja 7. klassi õpilastega - nii kogu klassiga kui ka poiste ja tüdrukutega eraldi - ealistest muutustest.

Õhtusele loengule "Lapse areng - eelpuberteedist puberteedini" ootame eelkõige 5.-7. klassi õpilaste vanemaid, aga ka õpetajaid ja kõiki teisi huvilisi.

Dr Anne Silbaum õppis Tartu Ülikoolis lastearstiks ning on hiljem täiendanud end Saksamaal antroposoofilise meditsiini vallas. Tema vaade inimese arengule on sügav ja lai ning põhineb ka pikaajalisel kogemusel arstina ja õpetajana.

Loengu osavõtutasu on annetuslik.

Koolitus toimub Tallinna Vaba Waldorfkooli hoones Tuulemaa 12.

Palun registreerige end loengule hiljemalt 19. veebruaril.
https://forms.gle/pubtM1BnL5woWUoX6

Vt ka https://www.waldorf.ee/tvw/tvw-kutsub-koolieelikute-peresid-naidistundi-tootuppa-ja-ringkaigule/

Täiendav teave: Liivi Luhtaru-Paabo (tel 5092193, [email protected])

27/01/2024

📣 ❗️Kutsume tulevasi I klassi õpilasi koos vanematega Tallinna Vaba Waldorfkooli tutvustavale päevale!

Uurime, kuidas toetab waldorfkool lapse kasvamist targaks, harmooniliseks, eneseteadlikuks, avatud ja hoolivaks inimeseks.
👉 Teeme ringkäigu I-VIII klassi klassiruumides, vaatame õpilaste töid ja vihikuid ning räägime iga õppeaasta olulisematest teemadest.
🙋‍♀️🙋‍♂️ 5-7aastased tulevased koolilapsed ja nende vanemad saavad osaleda näidistunni tegemistes.
🎼Suuremad lapsed on oodatud töötuppa avastama, katsetama ja kogema füüsika ning muusika omavahelisi seoseid.

Vanemate küsimustele vastavad õpetajad ja TVW õpilaste vanemad.

❗️Lisaks on võimalik eelneval kokkuleppel tulla kooli I-VI klassi tunde vaatlema. Koolivahetust kaaluvate perede lapsed saavad proovipäevadel osaledes teada, kas meie koolis õppimine võiks neile meeldida ja sobida.

Vt https://bit.ly/3uazlss
https://www.waldorf.ee/tvw/tvw-pohikooli-tutvustav-paev2024/

Waldorfkooli keskmes on laps ja tema individuaalne areng: https://bit.ly/3raHKuu

📷Frank Roomet (IX klass)

15/01/2024

3. veebruaril algab kõnekujunduse lühikursus, kus kolmel koolituspäeval saab tegeleda valitud luuletusega.
Koostöös kahe kogenud kõnekujundaja Külli Volmeri ja Siiri Veensaluga on võimalik otsida ja katsetada erinevaid viise, kuidas tekst endale suupäraseks teha ja ruumis kõlama panna.
Lähem info kogu kursuse kohta ja registreerimine EVWÜ kodulehel:
https://xn--waldorf-hendus-nsb.ee/node/393

14/01/2024

🎼 Laupäeval, 20. jaanuaril kl 19 viib Muusikalikooli Noortestuudio publiku ajarännakule "Muusikalid läbi aegade".

TVW XI klassi õpilase Eva Bianca Lentsi ja Maren Tiidruse aastatöö raames sündinud kontserdil on kavas:
🟣Lauldes Vihmas (“Singin’ In The Rain” 1952)
🟣Hopelessly Devoted To You (“Grease” 1971/78)
🟣Malvina laul (“Buratino” 1975)
🟣Empty Chairs at Empty Tables(” Les Miserables” 1980)
🟣Macavity (“Cats” 1981)
🟣Oh Happy Day (“Sister Act 2” 1993)
🟣Voulez Vous (“Mamma Mia” 1999)
🟣Almost There (“Princess and the Frog” 2009)
🟣She Used To Be Mine (“Waitress” 2015)
🟣 You’ll Be Back (“Hamilton” 2015)
🟣Mina See (“The Greatest Showman” 2017)

Sissepääs tasuta.
Palume oma tulekust teada anda: bit.ly/3SfjqSO
Soovijad võivad toetada noorte õppereisi Londonisse.

Eva Bianca Lents: "Valisin aastatööks kontserdi- ja muusikaliteema, kuna olen käinud Muusikalikoolis alates aastast 2019. Tahtsin teha midagi, mis mind tõeliselt huvitaks ja pakkuda Noortestuudiole rohkem esinemisvõimalusi.
Esinemine ja laulmine on midagi, mida teen, olenemata sellest, kui hea ma selles olen, kuna see lihtsalt meeldib mulle nii väga.
Nii sündis idee koostöös teise grupiliikme Maren Tiidrusega kontsert korraldada."

Vt lähemalt fb.me/e/1fonZpRGX

09/01/2024
08/01/2024

Tallinna Vaba Waldorfkool (Tuulemaa 12) on Tallinna ainuke üldharidust pakkuv waldorfkool, kus on ligi 250 õppijat (nii õpilased kui ka õpetajad).

Meie eesmärk on võimaldada lastel ja noortel areneda iseseisvateks, sotsiaalselt vastutustundlikeks täiskasvanuteks, kes on rahumeelsed, põhimõttekindlad, väärikad ja loodust hoidvad inimesed.

Me lähtume põhimõttest, et iga õppeaine peab aitama kaasa nii inimese üldisele kui ka ainepõhiste oskuste arengule.

Kui sa tunned, et meie kooli põhimõtted kõnetavad sind ja sa soovid olla osa meie toetavast kolleegiumist, kelle jaoks õpetamine on nii teadus, käsitöö kui ka kunst, siis tule meie kooli õpetajaks.

Tallinna Vaba Waldorfkool ootab oma perre uut
👉inglise keele õpetajat (III ja IV kooliaste);
👉klassiõpetajat (alates 2024. aasta sügisest).

Nõuded kandidaadile:
🔸uudishimu maailma ja waldorfpedagoogika suhtes
🔸õpetaja kvalifikatsioonile vastav haridus (või selle omandamine)
🔸süsteemne ja õpilastele eeskuju näitav õppija
🔸vastutustundlik, loov ja ennasthoidev
🔸koostöine nii õpilaste, kolleegide kui ka peredega

Pakume:
🔹koolitust waldorfpedagoogikas
🔹klassis õpilaste arvu, mis võimaldab sisulist suhtlemist ja tööd
🔹mentorit esimeseks aastaks
🔹rahulikku ja sõbralikku õhkkonda

Kandidaatidel palume saata oma CV ja motivatsioonikiri hiljemalt 31. jaanuaril aadressil [email protected].
Lisaküsimuste korral võta ühendust Kristina Šaniniga [email protected],

19/12/2023

📣TVW VIII klassi draamaepohhi lõputöö - Moliere´i "Scapini kelmused" etendused
🔸kolmapäeval, 20. detsembril kl 18 (avatud teatrikohvik)
🔸neljapäeval, 21. detsembril kl 11
🔸neljapäeval, 21. detsembril kl 18 (avatud teatrikohvik)
kooli aulas (Tuulemaa 12)

Lavastaja: draamaõpetaja Siiri Veensalu
Osades: VIII klassi õpilased

Sissepääs: vaba annetus

🎭Moliere´i näidend “Scapini kelmused” on waldorfkooli 8. klasside lavastuste üks klassikalisi valikuid. Commedia dell' artest tugevalt mõjutatud teatritükis tulevad lavale selle stiili tüüpilised tegelased: kaks vastandlikku armastajapaari, koomilised vanamehed ning kavalad ja toimekad teenrid.
Näidend pakub rohkelt selles eas noortele omast ja vajalikku huumorit nii karakteri- kui situatsioonikoomika vormis.

🧐Miks nüüdseks juba 352 aastat tagasi sündinud näidendit ikka uuesti ja uuesti lavale tuuakse?
Alvar Loogi artiklit “Näitekirjanik, kelle teosed keelduvad lavalt lahkumast” (15.01.2022) saate lugeda või kuulata Postimehe veebilehel: https://kultuur.postimees.ee/7429729/ak-naitekirjanik-kelle-teosed-keelduvad-lavalt-lahkumast

Tulge vaatama, kuidas meie seda teeme!

Täna õnnestus väikesesel teatrisõprade ringil osa saada värvikate karakterite ja rõõmsa värskusega meelde jäänud peaproovist. ❤

Lemmikrepliike jagub igale vanuseastmele - kellele galeerile ronimisest, kellele laste kasvatamisest. ;)

10/12/2023

📣 Praeguste abiturientide Katariina Käosaare ja Helerin Vaigu XI klassi kultuuripraktikal valminud lühifilmi saab nüüd näha ka Jupiteris.

🎬 Parimate õpilastööde hulka valitud teose autorid Helerin ja Katariina: "Olles tugevalt inspireeritud Eestimaa taludest, metsateedest ja rabajärvedest on looming lihtne sündima. Äärmiselt lühikese ja intensiivse perioodi jooksul valminud lühifilmi struktuur on üles ehitatud Anton Hansen Tammsaare mõtetele ja tuletab tulevikumaailmas elavale vaatajale meelde, kus paiknevad eesti rahva juured ning juhib tähelepanu sellele, kuidas need unustasime."

https://jupiter.err.ee/1609173179/nonda-seisis-poiss-seni-kuni-hakkasid-looma-kirikukellad

Palju õnne ja suur tänu ilusa elamuse eest! ❤

30/11/2023

Laupäeval, 2. detsembril räägime õpetaja Olev Ojapiga lastevanemate koolis waldorfkooli õppekavast.

🟣Millised on waldorfkooli õppekava eripärad?

🟣Kuidas kajastuvad lapse arenguetapid waldorfkooli õppekavas?

Räägime lapse arengust ja selle toetamisest läbi õppekava, seda eelkõige põhikooli osas.

Olete teretulnud!

Lastevanemate kooli loengud toimuvad laupäeviti kl 11-13 Tallinna Vabas Waldorfkoolis (Tuulemaa 12).
Vt https://www.waldorf.ee/tvw/meie-kool/lastevanemate-kool/

Oma osalemisest palume teada anda koolituspäevale eelneval reedel e-posti aadressil [email protected]
Annetuslik osalemispanus alates 5 eurost.

16/11/2023

Laupäeval, 18. novembril räägime lastevanemate koolis, kuidas luua lapse arengut soodustavat keskkonda.

Õp Piret Ojap: Laps vajab tervena kasvamiseks kindlaid lihtsaid asju, mida kodu saab kindlustada ja kool toetavalt üle kinnitada. Vaatame need lapse põhivajadused laupäeval üheskoos üle ja jagame kogemusi. Lisaks mängime ja maalime.

Olete oodatud!

Lastevanemate kooli loengud toimuvad laupäeviti kl 11-13 Tallinna Vabas Waldorfkoolis (Tuulemaa 12).
Oma osalemisest palume teada anda koolituspäevale eelneval reedel e-posti aadressil [email protected]
Annetuslik osalemispanus alates 5 eurost.
Loengute kava: https://www.waldorf.ee/tvw/meie-kool/lastevanemate-kool/

09/11/2023

Tähelepanu🎭!
Täna, homme ja ülehomme on veel võimalik osa saada Tallinna Vaba Waldorfkooli abiturientide lavastusest "Foethe "Gaust"".

NB! TVW XII klassi lavastuse "Foethe "Gaust"" lisaetendused
K, 15.11 kl 19,
N, 16.11 kl 12,
R, 17.11 kl 12 ja 19
Tallinna Rahvaülikooli Vanalinna maja saalis (Vene tn 6, III korrus)

Kus lõpeb autor ja kust algab tegelane, mis on kuri ja mis on hea?
Mis lahutab reaalsust fantaasiast ja mis on inimhinge saatus?

Goethe “Fausti” põhjal sündinud lavastuses on kõike, mida noored tutvustavas videolõigus lubavad: põnevaid tõlgendusi, head huumorit, kaasaegseid liikumisvorme ja palju muud huvitavat. Eelpool nimetatule lisaks tõid esimesi etendusi näinud koolikaaslased välja tugeva ansamblimängu ja säravad karakterid.
Vt https://www.facebook.com/watch/?v=627277152820373

Küllap jääb noorte looduga rahule isand Goethegi, keda seekord ka laval näeme.
Õpilasi juhendas draamaõpetaja Siiri Veensalu.

Palume teatrisõpradel endale koht broneerida siin: https://bit.ly/475E64H
Suurema grupi puhul teada anda Siiri Veensalule ([email protected], tel 522 5088).

Sissepääs 10 eurot. Tasuda saab sularahas või ülekandega.

Suur-suur aitäh heldeile annetajaile, kelle abil saame tasuda etenduste valgustehnika ja blackbox-saali rendi. Vajalik summa on tänu teile koos.
Lisaetenduste tulu läheb abiturientide koolilõpuekskursiooni ja kooli lava parendamise fondi.

Samuti on 12. klassi noored väga tänulikud, kui leiate võimaluse nende lõpuekskursiooni toetada.
MTÜ Haridus- ja Kultuuriselts Tuulemaa arveldusarve EE127700771003198426.
Selgitus: Annetus. 12. klassi lavastus.

Photos from Tallinna Vaba Waldorfkool's post 18/10/2023

Tallinna Vaba Waldorfkooli gümnaasiumiosas teeb iga klass igal aastal ühe lavaprojekti.
2023/24. õppeaasta abiturientide loodud näidendi alustekstiks on Goethe “Faust”. :)

04/10/2023

Laupäeval, 7. oktoobri kl 11-13 heidame lastevanemate koolis koos Olev Ojapiga pilgu waldorfpedagoogika arengule maailmas ja Eestis.

Esimene waldorfkool rajati juba üle saja aasta tagasi. Mis teeb waldorfpedagoogika ajakohaseks ja aktuaalseks?
Mis teeb koolist waldorfkooli?
Millised müütidest waldorfkooli kohta vastavad tõele ja millised mitte?

Waldorfkooli hoolde on usaldanud oma lapsed paljud tuntud inimesed, näiteks Helmut Kohl, Gerhard Schröder, Michael Ende, Arvo Pärt ja Jean-Paul Belmondo.
Waldorfkoolis on õppinud ka perekond Porsche lapsed, Norra poliitik ja NATO peasekretär Jens Stoltenberg, USA näitlejad Jennifer Aniston ning Sandra Bullock.

Koolituse praktilises osas teeme tutvust 1.-2. klassi vormijoonistamisega.

Olete oodatud!

Annetuslik osalemispanus alates 5 eurost.

Palume oma osalemisest teada anda [email protected]

Vt https://bit.ly/46ijHsX

21/09/2023

TVW lastevanemate kooli 2023/24. õa avaloeng - Siiri Veensalu “Kuidas toetada last enne kooli? Mis on kooliküpsus?” L, 23.09 kl 11-13 ❗️

Et laps ennast koolis hästi tunneks, vajab ta füüsilise ja akadeemilise valmisoleku kõrval ka sotsiaalseid oskusi, suutlikkust keskenduda ja alustatud töid lõpuni viia.
Lastevanemate koolis räägime sellest, milline roll on kooliküpsuse saavutamise protsessis tulevase õpilase perel. Mõtleme, kuidas lapse, vanemate ja õpetajate koostöös luua alus õpilase huvisid ja võimeid avastada aitavale ning igakülgset arengut toetavale kooliteele.

Õpetaja Siiri: Kõlab hirmutavalt? Vaatame koos, mida me siis tegelikult igapäevases elus - siin ja praegu - teha võiksime.

Soovitav annetuslik osaluspanus alates 5 eurost.

Registreerimine e-posti aadressil: [email protected]

Täiendav teave: Liivi Luhtaru-Paabo ([email protected])

Vt https://www.waldorf.ee/tvw/meie-kool/lastevanemate-kool/
https://bit.ly/3rjxUGN

Sellel sügisel avasime koguni kaks eelkooli rühma: neljapäeviti kl 13.30-15 ja laupäeviti kl 11-13. Mõlemasse rühma mahub juurde veel paar toredat last. :)
Eelkooli õpetaja on Kaili Nurk.

Vt https://www.waldorf.ee/tvw/meie-kool/eelkool/

Lastevanemate kooli ja eelkooli tunnid toimuvad Tallinna Vabas Waldorfkoolis (Tuulemaa 12).

07/09/2023

Juba homme, 7.09 õhtul kl 18 ootame TVWst huvitatud peresid infotundi: vaatame, mida ja kuidas õpivad 1.-6. klassi õpilased, kiikame klassidesse ning kohtume õpetajatega.
11.-22.09 saab eelregistreerimisega külastada mitmeid põhikooli tunde.

Vt lähemalt: https://bit.ly/3qOhUwl

📷I klassi õpetaja Piret Indlo; V klassi taimeõpetuse epohhi ja vene keele tunni tahvlimaalid ning IV klassi loomaõpetuse tunnis rühmatööna sündinud tahvlimaal.

31/08/2023

Pedagoogilise Kõnekujunduse kursus teeb väärika lõpuring Eesti Waldorfkoolides! Tule kuulama ja kogema! Kõne teeb nähtavaks!

Photos from Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet's post 07/08/2023
Photos from WALDORF HARIDUS's post 03/08/2023

Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse kõige värskem liige Hiiumaa Vabakool ootab oma perre uusi õpilasi!
Kõpu poolsaare metsade keskel asuvas hubases koolimajas tegutsev lasteaed-algkool juhindub eelkõige looduslähedusest ning kogukonna väärtustest.
Riiklikule õppekavale lisaks on õpilastel võimalik osaleda keraamika-, pilli- ja jalgpallitundides.
Et uutel peredel oleks kergem kohaneda, pakub koolipere esimese aasta vältel õppemaksuvabastust ning tuge nii kodu kui parimate seenekohtade leidmisel.
Rohkem infot: https://www.hiiumaavabakool.ee

Kooliperega oodatakse liituma ka
🔹 lasteaiaõpetajat (0,8 koormusega);
🔹muusikaõpetajat (0,2 koormusega; kool ja lasteaed; töö kahel päeval
nädalas);
🔹 vene keele õpetajat (0,15 koormusega; töö kahel päeval nädalas);
🔹 inglise keele õpetajat (0,15 koormusega; töö kahel päeval nädalas).

Konkurss on aktiivne kuni sobiva kandidaadi leidmiseni.
Tööle asumine 28.08.2023.
Kandideerimiseks palume saata CV ja motivatsioonikiri aadressile [email protected].
Lisainfot saab samal meiliaadressil ja numbril 56223523 (Kadri Romano).
Vt ka https://www.facebook.com/hiiumaavabakool

Want your school to be the top-listed School/college in Tallinn?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

10. klassi luulekava esitus 2021
Klass. Tallinna Vaba Waldorfkooli XI kl meediakursuse töö
Lastevanemate kool alustab uut hooaega
Tallinna Vaba Waldorfkooli suvepäevad 18.-19. augustil!

Location

Category

Telephone

Address


Tuulemaa 12
Tallinn
10312
Other Education in Tallinn (show all)
Õpilasakadeemia Õpilasakadeemia
Narva Mnt 25
Tallinn, 10120

Õpilasakadeemia pakub gümnasistidele kursusi huvipakkuvates valdkondades, näiteks ristmeedia, psühholoogia, õigus jpm. Õpi ülikoolis juba täna!

Florens Beauty Florens Beauty
Katusepapi 4
Tallinn, 11412

Студия маникюра и наращивания ногтей FLORENS BEAUTY. Дизайны ногтей. Обучение мастеров.

Meta-Profit OÜ Meta-Profit OÜ
Laki 19
Tallinn

Organisatsioonide psühholoogilise arendamise ekspert aastast 1996. Lisaks isiksuse arengu ja NLP ko

Sümpoosion Sümpoosion
Tallinn

TLÜ filosoofia tudengid esitlevad: SÜMPOOSION. Igal korral esineb mõni erialaspetsialist, kes annab vabas vormis ettekande, millele järgneb avatud arutelu.

Prodance Dance Center Prodance Dance Center
Kreutzwaldi 24/Tartu Mnt 39 (sisehoovis)
Tallinn

Prodance Dance Center is home for all who love to express themself throgh movement and dance. Studi

Логопед-дефектолог. Анастасия Куприян. Логопед-дефектолог. Анастасия Куприян.
Katusepapi/4
Tallinn

Помощь детям с речевыми и интеллектуальными нарушениями. Консультация родителей. Информация о всестороннем и гармоничном развитии.

Enerhack Estonia Enerhack Estonia
Ehitajate Tee 5
Tallinn

💡Teadlikkuse tõstmine ja hariduse pakkumine energeetika valdkonnas noortele ning ka spetsialistidele

Stemy & Mentornaut Stemy & Mentornaut
Tallinn

Stemy ja Mentornaut aitavad sul pakkuda oma lapsele parimat õpituge.

Eesti inseneripedagoogika keskus Eesti inseneripedagoogika keskus
Ehitajate Tee 5
Tallinn, 19086

Rahvusvaheliselt akrediteeritud STEM valdkonna kompetentsikeskus tehnikaülikoolis.

Lastesõim Planeedi Mudila Lastesõim Planeedi Mudila
Planeedi 16
Tallinn

Lastesõim Planeedi Mudila on üks Tallinna ainulaadsest neljast lastesõimest. Asume kesklinnas kenas rohelises piirkonnas, aadressil Planeedi 16. Lastesõimes töötab neli eestikeelse töökeelega rühma: Päikene, Täheke, Pilveke ja Vikerkaar.