Voore Põhikool

Meil on nii tublid õpilased ja nii tublid juhendajad! See on hästi vahva, sest nii saime õppeaasta lõpetada väga ilusa kevadpeoga. Ilusat suvevaheaega!

Meil on nii tublid õpilased ja nii tublid juhendajad! See on hästi vahva, sest nii saime õppeaasta lõpetada väga ilusa kevadpeoga. Ilusat suvevaheaega!

Õpilasliini sõiduplaan reedel, 7.juunil.

Õppeaasta 2018-2019 hakkab läbi saama. Oleme aasta jooksul selgeks õppinud toredad laulud, luuletused, tantsud, pillimängud jne. Tulge kõik meie kooli KEVADPEOLE!
Kohtume 7.juunil kell 17.00

Õpilasesinduse eestvedamisl oli meil tavapärasest pisut teistmoodi nädal - oli spordinädal. 
Igal hommikul oli ühisvõimlemine, toimus sporditeemaline viktoriin ning lõpetuseks oli spordipäev :)

Õpilasesinduse eestvedamisl oli meil tavapärasest pisut teistmoodi nädal - oli spordinädal.
Igal hommikul oli ühisvõimlemine, toimus sporditeemaline viktoriin ning lõpetuseks oli spordipäev :)

Lõbusad hetked enne lõpueksameid koos endise klassijuhataja ja koolikaaslastega

Lõbusad hetked enne lõpueksameid koos endise klassijuhataja ja koolikaaslastega

Kallid lapsevanemad! Ootame teid taas ühisesse vestlusringi, 2.juunil kell 18.00 Voore Põhikooli.

Muusika teeb hingele head, eriti veel siis, kui muusikat pakuvad lapsed. Mustvee Muusika- ja Kunstikooli Voore osakonna KEVADKONTSERT toimub 22.mail kell 18.00 Voore kooli saalis. Ootame teid :)

Voore Põhikooli õpilased ootavad inglise keele ning kehalise kasvatuse õpetajat.

9.mail toimus üleeestiline heategevuslik teatejooks. Ka meie kooli tublid jooksjad võtsid teatejooksust osa.
Pildid õp. Anneli

9.mail toimus üleeestiline heategevuslik teatejooks. Ka meie kooli tublid jooksjad võtsid teatejooksust osa.
Pildid õp. Anneli

13.-17. mail saab Voore Põhikooli 1.-5. klassidel olema natuke teistmoodi nädal, tulevikunädal.
Sellel nädalal algavad koolipäevad tervitusringi ning hommikusöögiga. Õppetöös kasutatakse tavapärasest rohkem lõimumist ja õuesõpet ning hindamine toimub läbi sõnade suulisel või kirjalikul teel. Õpilased veedavad vähemalt ühe pika, 45 minutit kestva vahetunni õues (palume riietuda vastavalt ilmale), nendega koos on ka õpetajad, kes neil silma peal hoiavad. Kuna tulevikunädal toimub õppeaasta lõpus, siis toimuvad tunniplaanis ettenähtud tunnid, kuid ajaliselt ja sisu poolest veidi erinevalt. Iga koolipäeva lõpus võetakse õppepäev kokku - räägitakse lühidalt õpitust ning sündmustest, mis aset leidsid (näiteks, vastates küsimustele "Kuidas mul täna läks?", "Mida ma täna õppisin?", "Millele ma peaksin rohkem tähelepanu pöörama?" jne.).
Selline arutelu aitab kinnistada õpitut ja märgata enda ümber toimuvat, samuti annab ka hea ülevaate õpetajale.

Päevakava ja õppesuuna eesmärgiks on eelkõige arvestada õpilase individuaalset arengut, väärtustada koostööd ning toetada õpetajat.

Ootame praeguseid ja tulevasi lapsevanemaid kooliga tutvuma, vestlema, tundi vaatlema ning koolielust osa võtma! Igakülgne huvi ning koostöö on arengu võti.

Jälgige pidevalt infot. Põhimõtted ei muutu, aga pisikesi korrektuure teeme vastavalt kujunevale olukorrale.
Näiteks esmaspäeval lõpeb koolipäev seoses veeavariiga enamikel õpilastel kell 12:00. (4. ja 5. klassil lõpeb seoses 3D kinoga päev kell 13:00)

[05/10/19]   13. mail on lühendatud koolipäev.
Esmaspäeval lõpeb koolipäev kell 12.00. Koolibuss väljub kell 12.15. Põhjuseks on veeavarii ja veevarustuse puudumine.

Sportida ja jooksukrossil osaleda on täitsa tore - nii leiavad tublid spordilapsed ja õpetaja Anneli. Kiitus kõikidele osalejatele ja õpeta Annelile! :)

Sportida ja jooksukrossil osaleda on täitsa tore - nii leiavad tublid spordilapsed ja õpetaja Anneli. Kiitus kõikidele osalejatele ja õpeta Annelile! :)

Neljapäeval, 9. mail kell 18.00 on Paul Neitsovi kontsert koolis. Tulge kuulama

Laupäeval oli AHHAA Teaduskeskus rahvarohke, sest toimus FIRST LEGO League Jr. Kuumissiooni näitus. Sellest vahvast üritusest võtsid osa ka meie kooli 1. ja 2. klassi meeskonnad. Iga osaleja sai ainulaadse LEGO medali ja tunnustuskirja ning nii on jälle hoopis rõõmsam robootikaringis osaleda :)

Laupäeval oli AHHAA Teaduskeskus rahvarohke, sest toimus FIRST LEGO League Jr. Kuumissiooni näitus. Sellest vahvast üritusest võtsid osa ka meie kooli 1. ja 2. klassi meeskonnad. Iga osaleja sai ainulaadse LEGO medali ja tunnustuskirja ning nii on jälle hoopis rõõmsam robootikaringis osaleda :)

Meie kooli tublid õpilased tegid kodukoha heaks ära suure töö  - riisusime parki. Värske õhk, ilus ilm, liikumine, positiivne emotsioon koos tehtud tööst ja tasuks saadud jäätis -  kõik see oli väga tore :) 
Pildid: õp. Anneli ja Kaie

Meie kooli tublid õpilased tegid kodukoha heaks ära suure töö - riisusime parki. Värske õhk, ilus ilm, liikumine, positiivne emotsioon koos tehtud tööst ja tasuks saadud jäätis - kõik see oli väga tore :)
Pildid: õp. Anneli ja Kaie

Kallid lapsevanemad, kelle lapsed juba õpivad põhikoolis, kellel need valikud alles ees või kes alles planeerivad noore pere loomist. Ootame teid 5.mail kell 18.00 vestlusringi Voore Põhikooli.

Homme on talgupäev. Riisume ja koristame parki.

Lastevanemate koosolek 11.aprillil kell 17.30

Sõbrad Siilekese rühmast koos õpetaja Eveliniga käisid meil külas. Ehitasime Milod ja programmeerisime liikuma. Oli väga vahva tund :)

voorepk.edu.ee

Veebruar oli koolis eriline ja huvitav. Loe edasi siit:
https://voorepk.edu.ee/images/Dokumendid/valla_leht.pdf

voorepk.edu.ee

Hästi vahvat vastlapäeva teile!

Vastlapäev

5.märts on vastlapäev!
Teeme nii, et paneme soojad riided selga, talvesaapad jalga, mütsid-sallid kätte-kaela ja läheme mäele. Liugu laseme ja muud huvitavat teeme koos Kebeli talu pererahvaga. Alustame kell 9.30

Ootame teid kooli, et koos tähistada Eesti Vabariigi aastapäeva

Hea sõbra jaoks on valla 
mu uksed ja mu hing, 
mu silmad ning mu kõrvad 
ning mu perekonnaring ...

Kõige Suurem Sõber (Leopoldi laul).

Meil on koolis sõbranädal :)

Sõbranädal

Koolipäev sai hoopis lõbusam, sest meil käis külas Soome-Leedu kontsertettevõte "SOLARIS"

Koolipäev sai hoopis lõbusam, sest meil käis külas Soome-Leedu kontsertettevõte "SOLARIS"

FLL Orbiidile

Robootika on põnev valdkond. Samuti FIRST LEGO LEAGUE võistlus. Kiidame teid Liisa-Marie, Kaila, Jürgen, Kaspar, Elar, Viljo ja Rasmus võistlusel osalemise eest.

ank.ee

Noorte omaalgatusi toetav konkurss „Nopi Üles!“ ootab taas ettevõtlike noorte ideid

ank.ee PRESSITEADE14.01.19Kui aastatel 2016-2018 toetas „Nopi Üles“ konkurss 141 erinevat noorte algatust üle Eesti, siis sel ja järgmisel aastal (2019-2020) eraldatakse põnevate ideede ellu viimiseks kokku 190 800 eurot.„Nopi Üles“ on noorte omaalgatusi toetav pr

Voore raamatukogu

Alates 7. jaanuarist 2019 käivitub Voore raamatukogus laste lugemisprogramm „LUGEMISISU“.
Programmi eesmärgiks on innustada 7–10-aastaseid lapsi lugema, pakkudes selle juurde mängulist lisategevust. Lapsed saavad „Rampsu raamatukogust“ valida endale lugemiseks meelepäraseid raamatuid. Läbiloetud raamatud pannakse lugemispassi kirja ja täidetakse nende kohta ülesanded. Lugemispassi ülesanded on loomingulised ja innustavad lapsi oma lugemiskogemust jagama. Kooliaasta lõpus premeeritakse kõiki lugemispassi täitnud lapsi lugemisdiplomiga.
Lisaks saavad lugemisprogrammis osalevad klassid registreeruda raamatukogu teematundidesse, kus mängitakse lugemismänge või õpitakse tähelepanu pöörama raamatuillustratsioonile.
„Lugemisisu“ programm kestab 15. maini 2019 ja käivitub taas uuel õppeaastal.
Jooksvalt saab infot raamatukogu kodulehelt http://voorerk.aktivkeskus.ee/

mustveevald.kovtp.ee

Mustvee Vallavalitsus kuulutab konkursi Voore Põhikooli direktori ametikoha täitmiseks - Uudised ja teated - Mustvee Vallavalitsus

Ootame direktori ametikohale kandideerima.
https://mustveevald.kovtp.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/SuszQId8Jts5/content/id/22225992?redirect=https%3A%2F%2Fmustveevald.kovtp.ee

mustveevald.kovtp.ee   Kandideerijatele esitatavad nõuded: vastavus haridus- ja teadusministri 29. augusti 2013. aasta määruses nr 30 „Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistude...

Tänu korraldajatele, abilistele, külalistele, huvilistele jne oli koolimaja laupäeval toimetamisi täis :)

Jõulueelne perepäev

On tunda pühade hõngu - lumelilled kaunistavad koolimaja, kuusk on ehitud, inglid saadavad meid igal aknal, mängib jõulumuusika ...  Jääb veel jõuluvana oodata :)

Ettevalmistused

Voore Noortetuba

Õpetaja Kairi esinemas Virve Osila loomingupäeval

Meribel, Liisa-Marie ja Adriana esinemas Virve Osila loomingupäeval

Elar osalemas Virve Osila loomingupäeval Mäetaguse rahvamajas

Tore ettepanek lapsevanema poolt - luua koolile helkuripuu. Kogusime ja korjasime helkurid kokku ning koos noorsoopolitseinikuga helkurkõndi tehes riputasime puule ja ongi meil ka oma helkuripuu olemas. Täname kõiki, kes sellele vahvale ettevõtmisele kaasa aitasid!

16. novembril toimus Laiuse Jaan Poska Põhikoolis HITSA Progetiigri Ida Eesti piirkondlik üritus ja Jõgevamaa robootikapäev.. Oli väga vahva päev koos toredate õpitubadega. Meil läks eriti hästi, sest noormehed said köieveos 3. koha :)

16. novembril toimus Laiuse Jaan Poska Põhikoolis HITSA Progetiigri Ida Eesti piirkondlik üritus ja Jõgevamaa robootikapäev.. Oli väga vahva päev koos toredate õpitubadega. Meil läks eriti hästi, sest noormehed said köieveos 3. koha :)

Vahvat mardipäeva teile!
Meie 2. ja 3. klassi õpilased koos õpetaja Anneliga on väga kursis mardipäeva kommetega :)

Ilusad sõnavõtud, maitsev tort ja vahva plakat - selline ongi tore koolimaja sünnipäev

Ilusad sõnavõtud, maitsev tort ja vahva plakat - selline ongi tore koolimaja sünnipäev

Täname Eesti Jalgpalliliitu. Projekt "Jalgpall kooli" oli üliäge ja meeldis õpilastele väga.
Fotod: Anneli Plaado

Täname Eesti Jalgpalliliitu. Projekt "Jalgpall kooli" oli üliäge ja meeldis õpilastele väga.
Fotod: Anneli Plaado

15. oktoober oli meil tore päev, sest programmeerimisnädala Code Week raames toimus õpituba Väikesed robootikahuvilised.
Väga vahva, et meil olid ka külalised Kääpa lasteaiarühmast.

15. oktoober oli meil tore päev, sest programmeerimisnädala Code Week raames toimus õpituba Väikesed robootikahuvilised.
Väga vahva, et meil olid ka külalised Kääpa lasteaiarühmast.

Voore Põhikool

Want your school to be the top-listed School/college in Sääre?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Robotex 3
Robotex 2
Robotex

Location

Category

Telephone

Address


Voore
Saare
49324