Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium on Lääne-Viru maakonna õppeasutus, kus täiskasvanud õppijad saavad omandada nii põhi- kui ka keskhariduse. Õppetöö aluseks on RÕK, mille läbimisel saab üldkeskhariduse ja gümnaasiumi lõputunnistuse, millega saab kandideerida üldistel alustel kõikidesse kõrgkoolidesse. Meie kooli suure töökogemusega õpetajad lähtuvad õpetamisel andragoogika põhimõtetest. Õppimisvõimalused: põhikool 7 - 9 klass (mittestatsionaarne) gümnaasiumiaste 10 - 12 klass (mittestatsionaarne, võimalik õppida ka üksikuid õppeaineid) Õppetöö toimub tööpäeviti kella 8.30 - 16.00 OLULINE EI OLE VANUS, VAID TAHE ENNAST HARIDA!

innove.ee

Muudatused riigieksamite korralduses - oluline info eksaminandile

Oluline info riigieksamitele registreerunutele! 👩‍🎓👨‍🎓

innove.ee Riigieksamite sooritamine on sel kevadel vabatahtlik, loobujatel tuleb Innovele sellest teada anda 11. maiks. Soovi korral on kõigil võimalik osaleda sügisel toimuvatel lisaeksamitel. Riigieksamite sooritamine ei ole sel kevadel gümnaasiumi lõpetamise tingimus ja riigieksamite tegemine on vabat...

Haridus- ja Teadusministeerium

Tänavu ei toimu põhikooli lõpueksameid ning gümnaasiumi riigieksamid on vabatahtlikud.

Kuigi tänavu ei ole gümnaasiumi lõpetamiseks kohustuslik sooritada lõpueksameid, siis pakume seda võimalust siiski neile, kes seda soovivad. Kutsume üles kõiki abituriente eksamitel osalema, sest tulevikku silmas pidades võib see olla edasiõppimiseks vajalik.

➡️ Riigieksamite toimumise ajad:
Eesti keel – 29.05
Eesti keel teise keelena – 1.06 (kirjalik) ja 1.-3.06 (suuline)
Matemaatika – 5.06

➡️ Samuti on võimalik sooritada rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele eksameid:
Saksa keel – Goethe-Zertifikat B-1 ja B2-tase – 8.-11.06
Inglise keel – Cambridge Assessment English C1 Advanced – 12.-22.06

❗️ Prantsuse ja vene keele rahvusvahelisi eksameid juunis ei toimu. Sihtasutus Innove saadab täpsema info kõigile registreerunitele.

❗️Järgmise õppeaasta esimesel poolel toimuvad ka riigieksamite lisaeksamid, mida saavad sooritada need õpilased, kes nüüd riigieksamitel ei osale või soovivad neid parandada.

Täpsemad eksamite korralduslikud juhised ja info edastab koolidele Innove.

Loe lähemalt meie veebist eesti keeles https://bit.ly/2Wpccxv või vene keeles https://bit.ly/2Swxrfx

hm.ee

Haridus- ja teadusminister: riigieksamid on sellel õppeaastal vabatahtlikud | Haridus- ja Teadusministeerium

HEA TEADA!
https://www.hm.ee/et/uudised/haridus-ja-teadusminister-riigieksamid-sellel-oppeaastal-vabatahtlikud

hm.ee Valitsus kiitis täna heaks haridus- ja teadusministri ettepaneku, mille kohaselt põhikoolieksameid tänavu ei toimu ning gümnaasiumi lõpueksamid ei ole kohustuslikud – gümnaasiumi saab lõpetada ka riigieksameid sooritamata.

drive.google.com

RakvereTG_1.mp4

Hea tulevane õpilane!

Kui sul on haridustee pooleli või soovid alustada gümnaasiumiõpinguid, siis on aeg teha otsus ning esitada avaldus õpingute alustamiseks Rakvere Ametikoolis 1. septembrist 2020.
Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium lõpetab tegevuse 31. augustil 2020. Täiskasvanute põhikooli- ja gümnaasiumiõpe jätkub Rakvere Ametikoolis. Täiskasvanute gümnaasiumi praegused õpilased jätkavad seal oma õpinguid, samuti on oodatud kõik tulevased õpilased, kel haridustee pooleli. Rohkem infot vastuvõtu kohta leiad https://www.rak.ee/.

hm.ee

Haridus- ja Teadusministeerium: kontaktõpe pärast 15. maid on pigem erandlik, kõik õpilased ei pea kooli minema | Haridus- ja Teadusministeerium

HEA TEADA!
https://www.hm.ee/et/uudised/haridus-ja-teadusministeerium-kontaktope-parast-15-maid-pigem-erandlik-koik-opilased-ei-pea

hm.ee Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides pärast 15. maid üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Kindlasti ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata.

hm.ee

COVID-19 epideemia taandumisel hakkab 15. maist õppetöö järk-järgult taastuma | Haridus- ja Teadusministeerium

INFOKS!
https://www.hm.ee/et/uudised/covid-19-epideemia-taandumisel-hakkab-15-maist-oppetoo-jark-jargult-taastuma

hm.ee Juhul kui COVID-19 viiruse levik taandub, toetavad valitsuse liikmed haridus- ja teadusminister Mailis Repsi plaani taastada koolides 15. maist õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe. Samuti võib korraldada gümnaasiumide sisseastumiskatseid. Põhikooli lõpueksameid tänavu ei toimu. Gümnaasiumi ...

rakveretg.edu.ee

Õpimotivatsioon eriolukorras – ajaplaneerimine ja enesemotiveerimine

Koolitaja Harald Lepiski pakub lahendusi täiskasvanute gümnaasiumi murekohtadele, seoses õpimotivatsiooniga eriolukorras. Olgem terved! :)
Rohkem infot leiad:
http://www.rakveretg.edu.ee/Opimotivatsioon-eriolukorras-ajaplaneerimine-ja-enesemotiveerimine

rakveretg.edu.ee Koolitaja Harald Lepiski pakub lahendusi täiskasvanute gümnaasiumi murekohtadele, seoses õpimotivatsiooniga eriolukorras.

Haridus- ja Teadusministeerium

Otsustasime, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi riigieksamite toimumise periood. Eriolukorras ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd. Samuti jätkub distantsõppe periood vähemalt veel kaks nädalat.

Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest.

Loe edasi meie veebist eesti keeles https://bit.ly/33O1QKT või vene keeles https://bit.ly/2UyUeYl

hm.ee

Eksamiperiood lükkub edasi, uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest | Haridus- ja Teadusministeerium

TÄHTIS TEADE ÕPPURITELE! https://www.hm.ee/et/uudised/eksamiperiood-lukkub-edasi-uued-eksamiajad-soltuvad-eriolukorra-kestusest

hm.ee Haridus- ja Teadusministeerium otsustas, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite toimumise periood. Eriolukorras ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd. Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest.

rakveretg.edu.ee

Õpetajad

NB! Distantsõppeks vajalikud õpetajate kontaktid leiad kooli kodulehelt: http://www.rakveretg.edu.ee/Opetajad-3

rakveretg.edu.ee Põhikooli õpetajad Õpetaja nimi Õpetatav aine

[03/16/20]   Õppetöö korraldus alates 16.03.2020

Siit leiate uued juhised õppetööks. Juhised kehtivad nii põhikooli kui ka gümnaasiumi klassidele.
• Õppetöö toimub ainult e-õppes e-kooli ja Moodle vahendusel.
• Õppeülesanded on kirjeldatud e-koolis ja Moodles.
• Distantsõppe perioodil ei toimu reeglina kontrolltöid, v.a gümnaasiumi e-kursuste plaanilised kontrolltööd. Iseseisvaid töid hinnatakse jooksvalt.
• Õpetajatelt on võimalik saada e-konsultatsiooni tavaklasside tunniplaani järgi. Suhelda saab e-kooli ja meili teel. Õpetajate meiliaadressid on kooli kodulehel. Kui aines on ainult e-kursus, vastab õpetaja tööpäeviti esimesel võimalusel.
• Järele saab tegemata töid ja ebaõnnestunud töid vastata siis, kui tavapärane õppetöö taastub.

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium

Alates 16. märtsist on koolimaja SULETUD! Kõik töötajad on kättesaadavad e-posti teel.

HEAD ÕPILASED!
Esmaspäevast läheme üle e-õppele, mis tähendab, et õppetöö toimub eKooli ja Moodle õpikeskkonna kaudu. Koolimaja on suletud ja kontakttunde ei toimu.
Samuti jäävad ära tasanduskursused, individuaalse juhendamise tunnid ja konsultatsioonitunnid.
Jälgi eKooli, ole positiivne (koroonaviiruse suhtes negatiivne) ja püsige terved!

[03/13/20]   HEAD ÕPILASED!
Esmaspäevast läheme üle e-õppele, mis tähendab, et õppetöö toimub eKooli ja Moodle õpikeskkonna kaudu. Koolimaja on suletud ja kontakttunde ei toimu.
Samuti jäävad ära tasanduskursused, individuaalse juhendamise tunnid ja konsultatsioonitunnid.
Jälgi eKooli, ole positiivne (koroonaviiruse suhtes negatiivne) ja püsige terved!

Terviseamet

[02/20/20]   Koolivaheaeg 24.veebruar kuni 01. märts 2020.
Kohtume 2. märtsil 2020.

rakveretg.edu.ee

Teated koolivaheajaks

HEA TEADA! https://www.rakveretg.edu.ee/Koolivaheajal

rakveretg.edu.ee 25.-28. veebruaril ei toimu tasanduskursuseid, järelvastamist ja konsultatsioone.

[02/18/20]   HEA TEADA! Homme, 19.02.2020 ei toimu eesti keele järelevastamist.

drive.google.com

RakvereTG_1.mp4

Alates 01. septembrist 2020 on õpilastel võimalik jätkata oma õpinguid Rakvere Ametikoolis. Täpsema info õppimisvõimaluste kohta leiad ametikooli kodulehelt https://www.rak.ee/
Ikka saba rõngas ja rõõmsalt edasi! ;)

[01/08/20]   NB! Täna, 08.01.2020 ei toimu eesti keele järelevastamist.

innove.ee

Õpilasele riigieksamitele registreerumisest

HEA TEADA! Riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks Eksamite Infosüsteemis registreeritud eksaminandid. Rohkem infot: https://www.innove.ee/eksamid-ja-testid/riigieksamid/opilasele-riigieksamitele-registreerumisest/

innove.ee Riigieksameid saavad sooritada vaid eksami toimumise aasta 20. jaanuariks Eksamite Infosüsteemis registreeritud eksaminandid. Lisaks abiturientidele on riigieksamite sooritamise õigus ka: põhihariduse baasil kutseõppeasutuses lõpukursusel õppival õpilasel; varem gümnaasiumi või kutseõppeas...

rakveretg.edu.ee

Järelvastamised jõuluvaheajal

HEA TEADA! http://www.rakveretg.edu.ee/Jarelvastamised-jouluvaheajal

rakveretg.edu.ee Täpsemat infot näed uudise sisus. Eesti keel ja kirjandus: 23.12 8.30-10.00

[12/19/19]   HEA TEADA! Neljapäeval, 19.12.2019 ei toimu matemaatika tasanduskursust.

Lääne-Virumaa Noorte Tugila

Hei Noor! Kui oled hetkel kodune ja otsid endale tööotsa ajavahemikus 2.dets-5.jaanuar, siis kirjuta Lääne-Virumaa Noorte Tugilale!

[11/12/19]   HEA TEADA! Neljapäeval, 14. novembril EI TOIMU matemaatika tasanduskursust.

Rakvere Ametikool kutsub õpilasi tutvuma koolimaja ning õppetöö korraldusega.

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium

Kahjuks on nii, et riigi tasandil on inimeste haritus pandud ühele kaalukausile betooniga. Mitmete tg-de likvideerimise taga on koolihoonete renoveerimiseks eraldatavate EL vahendite saamise lisatingimus. Kõik parteid räägivad valmiste eel hariduse prioriteetsusest, kuid kui mängu tuleb raha, siis ohverdatakse kõige haavatavamad.
Ja veel: EL-i vahenditega (ca 4 miljonit) on viimastel aastatel finantseeritud projekti "Teisel ringil targaks". Rahastust said tg-d ja eesmärgiks oli madalama haridustasemega inimeste tagasitoomine tasemeõppesse. Nüüd, kui projekti (lõpeb 2020 II pooles) tegevused on andmas esimesi tulemusi, tahab riik sulgeda koolid, mille reklaamimisse on nii palju vahendeid investeeritud. Mida arvab sellest Riigikontroll, mida arvab sellest Euroopa Kontrollikoda? Piltlikult väljendudes: ehitame EL-i rahade eest maantee, hiljem künname selle ülesse ja rajame sinna uuselamurajooni.

kuussidrunit.ee

RTG ja 12. klass – mis saab edasi |

😊
http://kuussidrunit.ee/rtg-ja-12-klass-mis-saab-edasi/?fbclid=IwAR3HBgxivsmZic4dkAMy6FbF0GQcPQKYwlgsFiHFn27e7FNx49U2lXaNivA

kuussidrunit.ee RTG ja 12. klass – mis saab edasi oktoober 15, 2019oktoober 15, 2019 ~ Liivi Mul on 12. klassi suhtes vastakad mõtted, ühest küljest tahaksin ikka sellest koera sabast ka üle saada, aga teisest küljest ei näe ma sellel mõtet, kui see ongi koera saba ja sellele midagi enamat ei järgne. Sama...

petitsioon.com

Säilitame Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi kuni riigigümnaasiumi valmimiseni

https://www.petitsioon.com/sailitame_rakvere_taiskasvanute_gumnaasiumi_kuni_riigigumnaasiumi_valmimiseni

petitsioon.com Õpilaste jaoks on Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi sulgemise ja õppetöö Rakvere Ametikooli üleviimise otsus tulnud ootamatult ning põhjendamatult. Praeguste õpilaste jaoks oleksid muudatused väga suured - üleminek teise õppekeskkonda, muutused õppetingimustes, uued õpetajad, uued tund...

sites.google.com

rtgtunniplaan

HEA TEADA! 23.-27. september on tunniplaanis muudatused. Vaata https://sites.google.com/site/rtgtunniplaan/

sites.google.com

Want your school to be the top-listed School/college in Rakvere?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Telephone

Address


Rohuaia 12
Rakvere
44308

Opening Hours

Monday 08:00 - 17:00
Tuesday 08:00 - 17:00
Wednesday 08:00 - 17:00
Thursday 08:00 - 17:00
Friday 08:00 - 17:00
Other High Schools in Rakvere (show all)
RRG RRG
Võidu 67
Rakvere, 44313

Kui mina ei põle, kui meie ei põle, siis pimedust valguseks muuta ei saa!

Rakvere Eragümnaasium Rakvere Eragümnaasium
Tööstuse 12
Rakvere, 44311

Rakvere Eragümnaasium – HOOLIV KOOL

Rakvere Gümnaasium Rakvere Gümnaasium
Vabaduse 1
Rakvere, 44313

Rakvere Gümnaasium on Lääne-Viru maakonnas Rakveres asuv üldhariduskool.