Rakvere Triinu Lasteaed

Täna saatsime kooliteele kolme rühma jagu vahvaid poisse ja tüdrukuid, kellele lasteaed on kitsaks jäänud.
Head aega Lepatriinud, Sipsikud ja Naksitrallid!

Lastekaitsepäev Triinu lasteaias

Nagu kirjud lepatriinud lendasid nad aasalt,
põsed õhevil ja kriimud, tuulelõhnad kaasas.
Kätega tõid kullerkuppe, kingadega mulda.
Vaatan lapsi, lillenuppe- tuba täis mul kulda.
/Heljo Mänd/

Meeleolukat lastekaitsepäeva!
#lapselepai

Nagu kirjud lepatriinud lendasid nad aasalt,
põsed õhevil ja kriimud, tuulelõhnad kaasas.
Kätega tõid kullerkuppe, kingadega mulda.
Vaatan lapsi, lillenuppe- tuba täis mul kulda.
/Heljo Mänd/

Meeleolukat lastekaitsepäeva!
#lapselepai

Ka sel suvel kaunistavad Pöialpoisi parki Triinude hoole ja armastusega kasvatatud lilled.🌻

🐞 Haridus- ja Teadusministeeriumi informatsioon lasteaedade töökorralduse kohta.

🔸️Kuidas on alates 15. maist korraldatud lasteaedade töö?

Lasteaia ja lastehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab jätkuvalt pidaja. Kohalik omavalitsus peab vanemate soovil tagama kõigile pooleteise- kuni seitsmeaastastele lastele, kelle elukoht on selle valla või linna territooriumil ning ühtib vähemalt ühe vanema elukohaga, võimaluse käia lasteaias. Pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha võib valla- või linnavalitsus vanema nõusolekul asendada lapsehoiuteenusega.

Lasteasutustes peab vältima ürituste ja külastuste korraldamist. Lasteasutuse lõpupeod saavad toimuda piiratud tingimusel võimalikult väikese osalejate arvuga (nt rühma kaupa, piiratud lähedaste arvuga vm), kui on tagatud kõikide eelpool nimetatud tervisekaitsenõuete täitmine, soovitavalt vabas õhus.

Vajalike isikukaitsevahendite hankimise korraldab lasteasutus koostöös lasteasutuse pidajaga.

Terviseamet on saatnud lasteasutustele juhendi, mida tuleb järgida laste ja lasteaia töötajate tervise kaitse eesmärgil. Selles antakse täpsed juhised kõikide meetmete kohta, mida tuleb lasteaias rakendada.

🔸️Kas 15. mail võivad kõik lapsed lasteaeda minna?

Lasteaiateenus peab olema tagatud kõigile soovijatele, kuid soovitame kõigil lastevanematel, kellel see on võimalik, jätta endiselt lapsed koju. Haigusnähtudega lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse tulla. Lasteasutuse õpetajal või lapsehoidjal on õigus ja kohustus haigusnähtudega isik ära saata. Lastel kulgeb COVID-19 reeglina väga kergelt ning seetõttu tuleb laste tervise jälgimisel ja haigussümptomite tuvastamisel olla tähelepanelik.

🔸️Kui palju lapsi võib ühes rühmas koos olla?

Terviseameti hinnangul võib vajadusel taastada tavapärase lasteaia rühmade koosseisu. Tuleb aga silmas pidada, et kui peaks taas toimuma järsk haigestumuse juurdekasv, võivad reeglid muutuda. Soovitame kõigil lastevanematel, kellel see on võimalik, jätta siiski lapsed koju. Haigusnähtudega lapsed, vanemad ja töötajad ei tohi lasteasutusse tulla.

Kui lasteaias on liitrühmad (nt nooremate ja vanemate laste liitrühmad), siis peavad liidetud olema kogu aeg ühe ja sama rühma lapsed, et laste lähikontaktsete ring peaks olema võimalikult muutumatu.

🔸️Kas lasteaias peab järgima 2+2 reeglit?

Ei. Valitsuse korraldus ütleb, et 2+2 tuleb järgida, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Lasteaia töös ei ole see mõistlikult tagatav.

🔸️Kas lasteaialapsed ja õpetajad peavad kandma maski?

Terviseamet on seisukohal, et maski kandmine lasteaias ei ole vajalik. Sellegipoolest, kui maski kandmine pakub töötajale turvatunnet, siis on tal õigus töökeskkonnas maski kanda.

🔸️Kas lasteaias tohivad toimuda üritused?

Lasteasutustes peab vältima ürituste ja külastuste korraldamist. Lasteasutuse lõpupeod saavad toimuda piiratud tingimusel võimalikult väikese osalejate arvuga (nt rühma kaupa, piiratud lähedaste arvuga vm), kui on tagatud kõikide eelpool nimetatud tervisekaitsenõuete täitmine, soovitavalt vabas õhus.

🔸️Kas lasteaialapsed tohivad käia õues?

Lasteasutustes, kus on oma mänguväljak või õueala, on lastel soovitav viibida võimalikult palju värskes õhus, sh korraldada võimalusel õppimine väljas. Lasteasutused, kellel puudub oma mänguväljak või õueala, peavad õue minnes tagama laste ja töötajate nakkusohutuse (sh vältima lähedasi kontakte teiste inimestega). Eri rühmade omavahelisi kokkupuuteid õuealal tuleb vältida.

🔸️Kas tohib korraldada õppetegevusi, kus osalevad korraga mitme rühma lapsed?

Õppe- ja muid tegevusi, kus osalevad korraga mitme rühma lapsed (nt ühised laulu või tantsutunnid) tuleb vältida. Tegevusi tuleb korraldada rühmade kaupa.

🔸️Kas tohib korraldada lasteaia töö üksnes valverühmades?

Juhul, kui lasteaiateenuse vajadus piirkonnas on kinnitatult väike, kõigile lasteaiateenuse soovijatele on teenus tagatud ning lasteaia pidaja koos hoolekoguga nii otsustab, võib töö korraldada ka valverühmades. Oluline on, et rühmade koosseis püsiks võimalikult muutumatuna.

🔸️Kas perioodi eest, mil lasteaed teenust ei pakkunud või teenust ei kasutatud, tuleb tasuda kohatasu?

Munitsipaallasteaia puhul teeb otsuse kohalik omavalitsus. Erahoiu puhul sõltub kohatasu rakendamine erahoiu, lapsevanema ja vastava kohaliku omavalitsuse, kus piirkonnas lastehoid tegutseb, kokkuleppest.

Kuidas peavad oma töö korraldama lasteaiad ja -hoiud?

* Lahtioleku ja töökorralduse üle otsustab nende pidaja.
* Rühmade suurus ei ole piiratud.
* Tegevusi tuleb korraldada rühmade kaupa.
* Haiged lapsed ja töötajad jäävad koju.

Loe lähemalt meie veebist: https://www.hm.ee/et/koroona

Kõik, kõik on uus! Maikuus! 💪

ERR Lasteekraan

Lasteekraani lehelt leiad ideid ja videoid, et kodus õppimine toredam ja mitmekülgsem oleks! KODUÕPPE MATERJALE hakkavad õpetajad ise iganädalaselt juurde lisama. Tule vaata, kas leiad tänaseks võimlemisharjutusi, vaata, kuidas Timmu lastele kujundeid õpetab või tee põnevaid katseid koos Väike Päike õpetajatega 👩‍🏫✨👉 u.err.ee/qs

Sotsiaalkindlustusamet

UUS, ERAKORRALINE TOETUS erivajadusega lapse vanematele ‼️ Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele. Toetuse eesmärk on võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal.

📍 Erivajadusega lapse vanema toetusele on õigus inimesel, kes kasvatab immuunpuudulikkusega, raske või sügava puudega või teatud haridusliku erivajadusega last ning kes on töötamise registri andmetel palgata puhkusel või kelle võlaõigusliku lepingu täitmine on peatatud. Toetuse saamiseks tuleb seega vanemal ja tööandjal või tööd võimaldaval isikul puhkusele jäämises või lepingu peatamises kokkuleppele jõuda ning töö- või käsundiandja peab kokkuleppe fikseerima töötamise registris.

📍 Toetuse suurus on 70% lapsevanema eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust. Toetuse miinimumsumma ühes kuus on 540 eurot ja maksimumsumma 1050 eurot. Toetust makstakse tagasiulatuvalt alates vanema tasustamata puhkuse või võlaõigusliku lepingu täitmise peatamise päevast, kuid mitte varasemast kui 12.03.2020.

📍 Lapsevanem ei pea ise midagi tegema, meie saadame lapse vanematele toetuse saamise võimaluse kohta teavituse ja alates 13. aprillist ka iseteeninduse pakkumuse. Vanem peab toetuse saamise meie iseteeninduses kinnitama (iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee). Esimeste väljamaksetega alustatakse alates 20. aprillist.

Loe lisaks meie kodulehelt: www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erivajadusega-lapse-vanema-erakorraline-toetus

youtube.com

Stig Rästa - Suukooli hambapesulaul (sõnadega)

Lisaks hoolikale kätepesule ei tohi unustada ka hammaste eest hoolitsemist! 🦷
https://m.youtube.com/watch?v=eNkvyeyR-GU

Muusika ja sõnad: Stig Rästa Esitavad: Stig Rästa ja Hanna-Liina Võsa Muusikalikooli lapsed Režissöör: Ermo Säks Operaator: Joosep Jürisson Valgusmeister: He...

Rakvere Kergejõustikuklubi ViKe

II OSA!
Naksitrallide rühma Meeri teeb koos isaga vahvaid harjutusi.
Tee sina ka! 🤸‍♀️

ERIOLUKORD! 😱

Lapsed saavad teha kodus kiirus-, jõu-, tasakaalu-, koordinatsiooni-, venitus-, ja vastupidavusharjutusi! 💪

Postitage kommentaaridesse videosid sellest, kuidas lapsed ja lapsevanemad kodus koos treenivad. Kõigi postitajate vahel loosime pärast eriolukorra lõppemist välja 10 väiksemat ja ühe suurema auhinna.🏆

Lustakat treenimist!

Rakvere Kergejõustikuklubi ViKe

Naksitrallide rühma Meeri teeb koos isaga vahvaid harjutusi.
Tee sina ka! 🤸‍♀️

ERIOLUKORD! 😱

Mängige lastega kodus reaktsioonimänge, mõelge ise huvitavaid mänge välja 🤸‍♂️

Postitage kommentaaridesse videosid sellest, kuidas lapsed ja lapsevanemad kodus koos mängivad. Kõigi postitajate vahel loosime pärast eriolukorra lõppemist välja 10 väiksemat ja ühe suurema auhinna.🏆

Lustakat mängimist!

youtube.com

Ludimäng

🐞Triinu lasteaia muusikaõpetaja Malle soovitab:
Laul ja mäng teevad alati tuju heaks! Kui sul on vähemalt kolm inimest peres, siis saad mängida LUDIMÄNGU!
ETTEVALMISTUS: Mängijad istuvad ringis maas või toolidel. Üks mängija valitakse keskele.
MÄNGU KÄIK: Kõik mängijad ringis annavad edasi mõnda väikest eset laulurütmi saatel, nii et ringi keskel olev mängija seda ei näeks. Andmisliigutusi teevad kõik korraga. Käed liiguvad laulurütmis sülle kokku ja kõrvale laiali. Keskel olija püüab leida selle eseme. Kelle käest ta selle leiab, see läheb uueks mängijaks ringi keskele. Mäng algab uuesti.
Vaata õpetust: https://www.youtube.com/watch?v=0_TXvmG0zvw

Mängu kirjeldus: http://100-rahvamangu-lastele.blogspot.com.ee/2018/01/ludimang.html Video on valminud rahvusvahelise eTwinning projekti "100 folk games for ...

kooliksvalmis.ee

Kooliks valmis

Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhjal loodud õpikeskkond KOOLIKS VALMIS sisaldab mänge, mis jagunevad kolme valkonda: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond.
https://kooliksvalmis.ee/games/browse

kooliksvalmis.ee Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava põhjal loodud õpikeskkond KOOLIKS VALMIS sisaldab mänge, mis jagunevad kolme valkonda: keel ja kõne, matemaatika, mina ja keskkond. Valdkondades on mängud kolmes erinevas raskusastmes. Iga raskusastme läbimisel saab tunnustuseks karika. Õpikeskkonnas...

virumaateataja.postimees.ee

Kohatasud võivad suuremas osas lasteaedades kaduda

Rakvere linnavolikogu otsustas kolmapäeval peatada arvete esitamise munitsipaallasteaedades ja huvialakoolides vanemate makstava osa eest alates 1. aprillist.
Arvete väljastamine peatati Rakveres tähtajatult kuni volikogu uue otsuseni.

https://virumaateataja.postimees.ee/6928193/kohatasud-voivad-suuremas-osas-lasteaedades-kaduda

virumaateataja.postimees.ee Enamikus maakonna omavalitsustes alates aprillist lasteaia kohatasu ajutiselt maksta ei tule. Esimesena võttis Lääne-Virumaal sellise otsuse vastu Tapa vald, järgnes Rakvere linn.

hm.ee

Riik saatis lasteaedadele juhised tegevuse ümberkorraldamiseks | Haridus- ja Teadusministeerium

https://www.hm.ee/et/uudised/riik-saatis-lasteaedadele-juhised-tegevuse-umberkorraldamiseks

hm.ee Riik saatis kohalikele omavalitsustele ja lasteaedadele juhised töö ümberkorraldamiseks, et vältida nakkuse edasikandumist. Riigi toimimise huvides on oluline, et lasteaiad ja –hoiud oleks avatud nii palju, kui hädavajalik ning nii vähe, kui võimalik. Munitsipaallasteaedade ja –hoidude la...

Rakvere linn

Rakvere Linnavalitsuses peetud kriisikoosolekul pandi paika järgmised sammud

📍 Esmaspäevast, 16. märtsist on Vabariigi valitsuse otsusega kõik koolid kogu riigis suletud ja õppetöö jätkub koduse ja distantsõppe vormis. Kõigis Rakvere linna koolides on nüüdseks juba toimunud sisekoosolekud õppetöö edasise korraldamise tagamiseks.
📍 Õppetöö korraldatakse paindlikult ja õpetajad peavad arvestama, et kogu õppematerjal on õpilastele kättesaadav.
📍 Koolimajad jäävad avalikkusele suletuks ja hoonetes viiakse läbi suurpuhastused ja täielik desinfitseerimine, et luua valmidus õpilaste naasmiseks kui olud võimaldavad.
📍 Rakvere muusikakoolis toimub individuaalõpe, õpetaja suhtleb õpilasega e-kanalite kaudu.
📍 Rakvere täiskasvanute gümnaasiumis jätkub töö tavapärases e-õppe vormis.
📍 Haridus- ja Teadusministeerium juhib tähelepanu, et distantsõppe perioodil ei tohi toimuda ka huviringid, treeningud jms.
📍 Ministeerium rõhutab, et õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning neil palutakse viibida kodus.
📍 Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.
📍 Rakveres jäävad esialgu avatuks kõik lasteaiad ja -hoiud. Sellegipoolest kutsume üles kõiki lapsevanemaid, kellel see vähegi võimalik, jätta lapsed koju.
📍 Lasteaia ruume välja ei rendita.
📍 Kehtib kohustus hoida laps kodus vähemalt 14 päeva kui laps või tema pereliige on viibinud välisreisil olenemata sihtkohast.
📍 Rakvere sotsiaalkeskuses jätkub teenuste edastamine senisel moel, kuid abi vajavate klientide arvu suurenemisel korraldatakse töö ümber.
📍 Varjupaik ja sotsiaalmaja on avatud.
📍 Eakate ja laste päevakeskuse huvitegevused on suletud.
📍 Alates tänasest on Rakveres suletud huvikoolid, noortekeskus, spordikeskus vähemalt kaheks nädalaks.
📍 Raamatukogu suletud homsest, raamatuid saab tagastada tagastuskasti.
📍 Kultuurikeskusel on võimekus jätta ära plaanitud kultuuriüritused kuni juuni lõpuni.
📍 Kultuurikeskus on suletud, ringitegevusi ei toimu ja ruume ei rendita.
📍 Rakvere linnavalitsus on avatud ja töö jätkub tavapärases rütmis.
📍 Otsekontaktid viiakse võimalikult minimaalseks, rakendades teenuste tagamiseks ja klientide teenindamiseks maksimaalselt e-riigi võimalusi.
📍 Koosolekud peetakse edaspidi veebipõhiselt, sotsiaalosakonna ja perekonnaseisuametnike vastuvõtt toimub peamiselt telefoni ja meili teel.
📍 Rakveres töötab jätkuvalt ühistransport, kuid kaheks nädalaks peatatakse bussides sularaha eest piletimüük.

Rakvere abilinnapea Rainer Miltop: „Ehkki Eestis on välja kuulutatud eriolukord, peame tagama ühiskonna toimimise ja eluks vajalike teenuste edastamise. On väga hea, et riigis rakendatakse ennetavaid meetmeid. Jälgime pidevalt olukorda ja oleme valmis nakatumisohu minimeerimiseks astuma järgmiseid samme,“ lisas Miltop.
Miltopi sõnul võetakse tarvitusele kõik abinõud, et hoida inimesi vähem liikumas ja tagada igapäevane töö ja elanike teenindamine interneti ja telefoni teel. Kui riik tõstab ohutaset, jätkub linnavalitsuse töö endiselt, aga võimalik, et osaliselt kaugtööd rakendades.
„Soovitame liikuda palju värskes õhus ja tugevdada oma immuunsüsteemi,“ paneb abilinnapea kõigile südamele.
Rakvere linnavalitsus annab pidevalt vajaduspõhist infot. Olulise info leiab Rakvere linna kodulehelt ja linna ametlikult Facebooki lehelt.

Viktoriin 2020

Veebruari lõpus toimus meil traditsiooniline kodu-teemaline viktoriin. Osalesid 5-7-aastased lapsed. Küsimused viktoriinil olid lasteaia, kodulinna ja kodumaa kohta.

Veebruari lõpus toimus meil traditsiooniline kodu-teemaline viktoriin. Osalesid 5-7-aastased lapsed. Küsimused viktoriinil olid lasteaia, kodulinna ja kodumaa kohta.

Rakvere Rohuaia Lasteaed

Rakvere lasteaedade esimene robootikapäev „Rakvere tulevikutegijad 2020“.

Täna toimus Rakvere lasteaedade esimene robootikapäev „Rakvere tulevikutegijad 2020“.
Rohuaia, Kungla ja Triinu lasteaia õpetajate juhendamisel harjutasid 139 koolieelikut programmeerimise alusoskusi. Ja mängida sai ikka ka!

On alanud Rakvere linna lasteaedade robootikapäev "Rakvere tulevikutegijad 2020."

Kes sai kõige pikema liu?
Eks ikka see, kellel kõige tugevamad tõmbajad. 🛷

Traditsiooniliselt kogunevad meie töötajad oma peredega 24. veebruari hommikul Rakvere linnusesse, et üheskoos osaleda lipu heiskamisel.🇪🇪
Triinu lasteaed soovib kõigile kaunist pidupäeva!🇪🇪

virumaateataja.postimees.ee

Triinu lasteaias toimus sünnipäevaparaad

https://virumaateataja.postimees.ee/6905155/triinu-lasteaias-toimus-sunnipaevaparaad?utm_source=facebook.com

virumaateataja.postimees.ee Rakvere Triinu lasteaia isikkoosseis marssis täna pärastlõunal kui üks mees proua presidendi eest läbi, tunnistajateks ja kaasalejateks lapsevanemad.

Paraadiproov on täies hoos ja tehnika on läikima löödud!

Täname Eesti kaitseväe strateegilise kommunikatsiooni keskuse produtsenti Kerli Dellot, kes üllatas meid täna hommikul vahva saadetisega. Oleme rõõmsad, et panustasite meie paraadi õnnestumisesse!

Olete oodatud osalema!

Täna käisid kõige vanematel rühmadel külas sõdurid Tapa 1.jalaväebrigaadist. Lapsed kuulasid huviga, mis on sõdurite kohustused ja kuidas kulgeb nende igapäevane elu. Palju elevust tekitas tutvumine sõdurile vajaliku varustusega.

Rakvere linn

Täna käisid Rakvere linnavalitsuses õppekäigul Triinu lasteaia Naksitrallide rühm. Rakvere linnapea Triin Varek tutvustas lastele linnavalitsuse hoonet ja töid-tegemisi. Lapsed olid aktiivsed kuulajad ja esitasid palju küsimusi ning lõpetuseks arvas nii mõnigi, et tahaks tulevikus siin majas töötada.

Tuleb välja, et mitte ainult jõuluvana ei too detsembrikuus kingitusi😉.
Täna sai Mõmmi rühm vahva kingituse Agroproff OÜ-lt. Kingitust käisid uudistamas ka mängukaaslased Pipi rühmast. Aitäh!

Küünlatule valguses, jõulud saavad alguse...
Süütasime üheskoos esimese advendiküünla.

Want your school to be the top-listed School/college in Rakvere?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Lisette, 4a.

Location

Category

Telephone

Address


Lembitu 14
Rakvere
44308

Opening Hours

Monday 07:00 - 19:00
Tuesday 07:00 - 19:00
Wednesday 07:00 - 19:00
Thursday 07:00 - 19:00
Friday 07:00 - 19:00
Other Rakvere schools & colleges (show all)
OÜ Keerub OÜ Keerub
Tallinna 21
Rakvere, 44311

Pakume sotsiaalteenuseid, koolitusi ja nõustamisi kõigile Lääne-Virumaa elanikele. Meie kliendid on ka vähenenud töövõimega inimesed, kelle poolt valmistatud käsitööd on võimalik tellida või osta kohapeal.

Rakvere Põhikool Rakvere Põhikool
Tartu 2
Rakvere, 44309

Väärika ajaloo ja traditsioonidega kool

Teadusteater TIPP JA PAUK Teadusteater TIPP JA PAUK
Võidu 67
Rakvere

Teadusteater TIPP JA PAUK on teadust populariseeriv kollektiiv Rakvere Reaalgümnaasiumi õpetajatest ja õpilastest.

RRG RRG
Võidu 67
Rakvere, 44313

Kui mina ei põle, kui meie ei põle, siis pimedust valguseks muuta ei saa!

OÜ Rossmanni Autokool OÜ Rossmanni Autokool
Rägavere Tee 22
Rakvere, 44312

Annan lisasõidutunde ka väljaspoolt meie kooli soovijatele! Sõidutund 15 eurot. Andres Rossmann 51 07 157 Madis Rossmann 50 23 840

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium
Rohuaia 12
Rakvere, 44308

Rakvere Täiskasvanute Gümnaasium

Ilu Võlu Koolituskeskus Ilu Võlu Koolituskeskus
Vilde 14
Rakvere

Ilu Võlu Koolituskeskuses on kõrgel tasemel koolitused ning õppetoolid praktiseerimiseks.

Rakvere Reaalgümnaasiumi Õpilasesindus Rakvere Reaalgümnaasiumi Õpilasesindus
Rakvere

Saate teada kõike Rakvere Reaalgümnaasiumi tegemistest ja olemistest.

Lastehoid Õnnelaps Lastehoid Õnnelaps
Tallinna Tn 38
Rakvere

Laste Hoid Peopesal OÜ Laste Hoid Peopesal OÜ
Sepa 20 Rakvere
Rakvere, 44311

Koduses keskkonnas lapsehoid.

Rakvere Ametikooli Tugiõpilased Rakvere Ametikooli Tugiõpilased
Piiri 8B
Rakvere, 44316

Oleme Rakvere Ametikooli tugiõpilased, kelle põhimõteteks oma kaasõpilasi märgata, ning neid toetada, aidata ja nõustada.

Lastehoid "Anni juures" Lastehoid "Anni juures"
Tallinna Tn. 28
Rakvere, 44311

Peagi avatav lastehoid Rakveres pakub hoiuteenust 1,6 - 3 a. lastele. Lisainfo : [email protected] või tel. 53958711 (Terje).