Pikavere Külaturg

Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programm "Mõisakoolid- säilitamine läbi kasutamise" Pikavere mõisakooli "Kool kõigi jaoks!" koduleht

[12/28/18]   Külaturg mõisapargis teisipäeval, 8.01.19 kell 19.00!

[08/18/16]   Raasiku valla Pikavere Mõisakool sai uue katuse ja piksekaitsesüsteemi.
Käesoleval suvel vahetati Pikavere Mõisakooli katus, soojustati pööning ning paigaldati nõuetele vastav piksekaitse süsteem.
Kuigi eelminegi katusevahetus toimus juba vaba Eesti tingimustes, oli see tehtud tehnoloogiliselt valesti ning lekked olid probleemiks pidevalt. Eriti suur probleem oli lume sulamise ajal. Pikavere kooli direktor Helju Kadaka ja hoolekogu esimees Alice Suurkuuse sõnul oli viimaste aastate suurem uputus just 2016 alguses, mil lume sulavesi jõudis mööda seinu esimesele korrusele välja, elektrivalgust ei julgenud sisse lülitada, sest valgustid olid vett täis jne. Lumesulamise perioodil elasid mitmed inimesed koolimajas ja korjasid vett, et vähendada kahjustusi. Vallavanema sõnul „aitas“ sellise olukorra tekkele kaasa ka asjaolu, et paar aastat tagasi valminud maakütte süsteem ja vilets soojustus sulatasid katusele kogunenud lund altpoolt, sellest lähtuvalt tekkis lumesulaveest katuse servadele jääst takistus ning vesi „ronis“ pleki vahelt sisse. Aluskile puudumise tõttu oli seejärel otsetee nii kooli kui lasteaia ruumidesse. Niisugusel juhul puudub konkreetne lekke koht ning on rakse ka lekkivat vett kinni püüda. Olukord sai leevenduse pärast jää eemaldamist. Töö käigus eemaldati vana plekk, vahetati veekahjustusest pehkinud katuse detailid, muudeti osaliselt katusekallet, paigaldati konstruktsioonis vajalik aluskile ja sellele uus plekk. Töö käigus selgus, et on vajalik remontida ka korstnaotsad. Mõistlik oli needki tööd enne pleki panekut teostada, et ei peaks kohe uut plekki tallama minema. Pööning soojustati ja sellega peaks olema välditud soojaleke majast. Kõige lõpuks paigaldati nõuetele vastav piksekaitsesüsteem. Sellega on hoone konstruktsioon edasiste veekahjustuste eest kaitstud.
17.08.2016 korraldasid kooli ja kogukonna esindajad tänuõhtu kõikidele, kes selle ettevõtmisega seotud. Laste poolt esitati teemakohane etüüd, kirikuõpetaja Jaan Nuga õnnistas katuse, peeti kõnesid.
Katuse remondi maksumuseks kujunes ümmarguselt 52000 eurot. Küsiti abi ka EAS-ist, kuid projekt ei väärinud kohalkäinud komisjoni silmis abiraha. Lõpuks rahastas töö põhiosas Raasiku vald oma eelarvest, abi saadi Kultuuriministeeriumist 9000 euro ulatuses, lisaks annetused kogukonna liikmetelt.
Katuse remontis riigihanke korras leitud töövõtja Katusemeistrid OÜ, piksekaitse paigaldas OÜ Ampriekspert.
Täiendav info Raivo Uukkivi,
Raasiku vallavanem
5019575, [email protected]
Helju Kadakas, Pikavere kooli direktor
56508719

Pikavere Mõisakool

Unustatud mõisad Pikaveres!

Timeline Photos

Pikavere mõisakooli uus traditsioon on jätkumas teist aastat laulu-ja tantsupäevaga. On rongkäik, on lauljad, on tantsijad, on kandlemängijad. Täname kõiki esinejaid ja õpetajaid.

Tulge laulu-ja tantsupäevale! Kuulata saab ka kandlemängu!

Timeline Photos

ALICE SUURKUUSK: „Norra projekt on olnud Pikaverele päästerõngas.” | Sõnumitooja

„Norra projekt on olnud Pikaverele päästerõngas.”

Detsembri lõpus saab Raasiku vallas Pikaveres läbi ligi 3 aastat kestnud mõisakoolide arendamise projekt.

Äsja aastaseks saanud MTÜ Pikavere Mõis korraldatud jõuluootuse perepäeval oli pühapäeval, 13. detsembril erakordselt palju rahvast – mõisas tegutseva lasteaia-algkooli hoolekogu esimees Alice Suurkuusk ütles, et ta süda on rahul, kuna Pikavere elu on saanud hoo sisse ega jää kultuuriürituste korraldamisel alla suuremate asulate rahvamajadele.
Üks suuremaid hooandjaid on tema sõnul olnud Euroopa Liidu majanduspiirkonna toetuste programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise” projekt „Kool kõigile”, asjaosaliste hulgas tuntud kui Norra projekt, mille abil on saanud Pikavere loodusraja, remonditud saali, muusikaklassi, köögi, muusikariistu, erinevaid koolitusi ning muid tegevusi, mis mõeldud kohalikule kogukonnale. Projekti toetuse suurus on 50 902,51 eurot, Raasiku valla omafinatseering 8983 eurot.
Alice Suurkuusk sõnas, et projekt on lõpusirgel ning viimased projektiüritused Pikaveres on loovuse ja ettevõtlikkuse koolitusprogrammid, et soodustada väikeettevõtete arengut: „Soovime, et piirkonna tublid elanikud saaksid uusi teadmisi ning julgust, et ise midagi luua.”
Ühe suuremaks ettevõtmiseks, mis projekti abil alguse sai, peab ta mõisa ümber rajatud loodusrada, mida on gruppidena uudistamas käinud Raasiku valla lapsed, aga ka naabervaldadest ning Tallinnast: „Eriti aktiivselt käiakse sügisel. Päris põnev, kui korraga on rajal kuuskümmend last. Tahame teha rada veel põnevamaks, isegi interaktiivsemaks. Lasteaia-algkooli õpetajad on läbinud loodusraja giidi koolituse.”
Koos Aruküla huvialakooli Pääsulind õpetajatega sai Pikaveres alguse kandleõpe – projektiraha toel osteti folkloorimuusika instrumente, õpetati huvilistele tasuta pillimängu ning toimusid folkloorimuusika kontserdid.
Mõisa juurde on loodud külakohvik, mis ei ole küll püsivalt avatud, kuid töötab ürituste, tähtpäevade ja koolituste ajal ning pakub toitlustamist matkaraja külastajatele. Söögivalmistamiseks on mõisa köögis uus pliit.
Alice Suurkuusk märkis, et suuri asju on tehtud tänu tublile MTÜle: „Meie ühingus pole aega olla ainult liige, välja on kujunenud hea ja tugev meeskond, kes on kõik omas valdkonnas tugevad tegijad – kes tegeleb toitlustuse, kes teavitustööga. Oleme MTÜs tööd andnud ühele küla kauaaegsele töötule. Aktiivseid tegijaid on paarkümmend ning seltskond aina kasvab. Teeme seltskonnaüritusi, memme-taadi klubi, huviringe. Tahame tuua eri vanusegrupid mõisa kokku.”
Norra projektist saadud abi on tema sõnul kui vundament, millele saab rajada ühe hea ja tugeva Raasiku valla mõisakooli: „Olen elanud Pikaveres üle kümne aasta ning julgenud kogu aeg unistada suurelt. Näen hajaastuspiirkonna pärle ja väärtusi, siin on vaikne ja mõnus, kuid oleme saavutanud, et Indrek Taalmaa tuleb meile näitlema, Ivo Linna laulma ning saal on puupüsti täis ja välja müüdud.”

Artikkel ilmus 16.12.2015 ajalehes "Sõnumitooja"
leitav internetist : http://sonumitooja.ee/alice-suurkuusk-norra-projekt-on-olnud-pikaverele-paasterongas/

sonumitooja.ee ALICE SUURKUUSK: „Norra projekt on olnud Pikaverele päästerõngas.” Artiklid Ere Uibo 16. detsember 20150 Detsembri lõpus saab Raasiku vallas Pikaveres läbi ligi 3 aastat kestnud mõisakoolide arendamise projekt. Äsja aastaseks saanud MTÜ Pikavere Mõis korraldatud jõuluootuse perepäeval oli pühapäeval…

youtube.com

„MAAKOOLI VÕIMALUS” 13.11.2015

Euroopa Majanduspiirkonna toetuste programm „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise” Eeldefineeritud projekt „Tegus ja nägus mõisakool” KONVERENTS: „MAAKO...

Kauneid Jõule ja edukat uut aastat!
Have a wonderful Christmas and Happy New Year!

[12/13/15]   Pikavere mõisakool osaleb aastatel 2014 - 2015 Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2009 - 2014 programmi „Mõisakoolid - säilitamine läbi kasutuse“ projektis „Kool Kõigile“.

Pikavere mõisakooli projekt “Kool kõigi jaoks!” on suunatud Pikavere mõisakooli elukeskkonna arendamisele, pakkudes lisaväärtust nii kooliõpilastele kui ka nende vanematele, kohalikule kogukonnale ning nii Raasiku kui ka ümberkaudsete valdade elanikele.
Projekti rahastusel on suurendatud keskkonnateadlikkuse tõhustamiseks nii Raasiku valla kui ümberkaudsete valdade õpilaste ellujäämisoskuste arendamiseks loodusrada. Matkarada asub Pikavere mõisa läheduses ning hõlmab endas mitmeid erinevaid aktiivse õppe tegevusi. Pikavere Lasteaed-Algkooli õpetajad on läbinud loodusraja giidi koolituse.
Koostöös Aruküla Huvikooli „Pääsulind“ õpetajatega on projekti jooksul toimunud instrumentaalse folkloorimuusika tegevusi, keskendudes eelkõige kandle ning teiste folgimuusikainstrumentide õpetamisele nii Arukülas ja Pikavere Lasteaed-Algkoolis. Projekti abil soetati folkloorimuusika instrumente, õpetati huvilistele tasuta pillimängu ning toimusid folkloorimuusika kontsertid.
Projektist on välja kasvanud Pikavere mõis mtü, kuhu juurde on loodud külakohvik, mille eesmärk on erinevate kogukonnaürituste, laste ja nende vanemate tähtpäevade, koolitustel osalejate ja matkaraja külastajate toitlustamine. Mõisa kööki sai kool ja kogukond uue pliidi ja kohviku inventari.
Detsembris toimuvad loovuse ja ettevõtlikkuse koolitusprogrammid, soodustamaks piirkonna väikeettevõtete arengut. Eesmärk on koolitada kohalikke elanikke, et arendada ning luua ettevõtete võrgustik.
2014. aasta kevadel tähistas mõisakool 145-ndat sünnipäeva EMP toetuste 2009-2014 programmi „Mõisakoolid- säilitamine läbi kasutuse“ rahastusel remonditud saalis ja muusikaklassis.
Projekti toetuse suurus on 50 902, 51 eurot, Raasiku valla omafinatseering 8983 eurot.

Pikavere mõisakool soovib kõigile imelist 1.adventi!

Pikavere manor school wishes all a beautiful Advent !

opleht.ee

Jälle need mõisakoolid : Õpetajate Leht

opleht.ee Jälle need mõisakoolid 19. oktoober 2015 Riin Alatalu EMP mõisakoolide programmi koordinaator - Kommenteeri artiklit Vääna mõisakool. Foto: Karin Tõnisberg Vastu suve andsin Õpetajate Lehe veergudel ülevaate Mõisakoolide programmist. Meil on 13. novembril ees veel üks suur ettevõtmine – konverents „…

Loodusrada Pikavere mõisapargis külastasid Saku kooli lapsed.
Siin vaid killuke galerii loodusrajal toimunust. Meil on vahva, tule sinagi meile külla! Loodusraja külastamine giidiga 2015.aasta lõpuni on tasuta! Registreerimine telefonil 56 50 87 19!
Kohtume Pikaveres!

Pikavere Mõisakool

Head õpetajate päeva! Pikavere koolis vallutasid klassiruumid Pipi ja asendusõpetajad lastevanemate näol!
Suur-suur aitäh kõigile panustajatele!

regjeringen.no

Fra overklassen til klasserom

Külastage Eesti Arhitektuurimuuseumi, mõisakoolide näitus avatud veel sel nädalal!

regjeringen.no Fra fordums storhet, rikdom og glamour, til folkelige forsamlingshus og åsted for lek og læring: Se hvordan EØS-midlene gjør herskapshus i Estland om til klasserom.

[09/17/15]   HUVITEGEVUS PIKAVERE MÕISAS!

MTÜ Pikavere Mõis kutsub osalema huvitegevuses Pikavere mõisas:ESMASPÄEV 19:00-20:00 Line-tantsuring. Juhendaja Egle Jürimets, hind 3 eurot.

TEISIPÄEV 18:30-20:00 Inglise keele kursus algajatele, õpetaja Aet Raudsepp. Registreerimine telefonil: 56 680 665.

KOLMAPÄEV 18:30-19:30 Fit aeroobika, juhendaja Ingrid Van-Cryjsen, hind 5 eurot.

Kell 19:00-20:00 Kandlemängu õpetus, juhendaja Vaike Laatsarus, tasuta.

NELJAPÄEV 18:30-19:30 Aeroobika, juhendaja Kristiina Valper, hind 3 eurot.

Info telefonil: 56 680 665

[09/06/15]   MTÜ Pikavere Mõis toetas kooliminejaid.

Pikavere Lasteaed-Algkooli toetuseks loodi eelmisel aastal MTÜ Pikavere mõis, kelle peamisteks tegevusteks on kogukonnale huvitegevuse ja kultuuriürituste korraldamine mõisas. Käesoleva aastal korraldati mitmeid kontserte, teatrilavastus ja organiseeriti heategevusliku teise ringi riiete jagamine, kus koguti ka annetusi Pikavere mõisa toetuseks. 1.septembril alustas Pikavere Lasteaed-Algkoolis 7 last oma kooliteed ja kõiki toetati 65 euroga.
Pikavere Lasteaed-Algkool osaleb Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi 2009-2014 programm „Mõisakoolid-säilitamine läbi kasutamise“ projektis. Projekti raames on mõisaparki rajatud loodusrada, organiseeritud tasuta kandlemänguring. Tänu projektis osalemisele jätkub sügisel mõisas kandlemänguring, alustab linetantsuring, täiskasvanute inglise keele kursus, aeroobika ja raamatuklubi. Oktoobrikuus alustab mõisas tööd kogu pere juuksur.

arhitektuurimuuseum.ee

Alanud on registreerumine haridusprogrammi “Mõisast kooliks. Mõisakool kui pärandi hoidja”

arhitektuurimuuseum.ee Eesti Arhitektuurimuuseum kutsub septembris avastama näitust “Mõisast kooliks. Mõisakool kui pärandi hoidja”. Näitus räägib mõisakoolide ajaloost ja tänapäevast, keskendudes neljale suuremale teemale: mõisakoolide lugu, arhitektuur, maalingud ning restaureerimine. Lisaks tutvustab näitus Euroopa Ma…

Ootame vahvale, harivale loodusretkele Pikaverre!

Pikavere mõisapargis on rajatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2009-2014 programmi "Mõisakoolid-säilitamine läbi kasutamise " raames loodusrada, mille erinevad teemapunktid läbitakse koos Pikavere kooli juhendajaga. Töölehed on välja arendatud nii lasteaia,-kui koolilastele.
Kui soovid oma lasteaia rühma või koolilastega meile külla tulla, võta ühendust telefonil 56230740.
Tere tulemast Pikaverre!

arhitektuurimuuseum.ee

Mõisate kadunud hiilgus

arhitektuurimuuseum.ee Arhitektuurimuuseumi suur suvenäitus tegeleb ühe unikaalse kultuurilise kihistuse ajalooga – Eesti mõisatega. Esmakordselt on peatähelepanu pööratud mõisate interjööridele ja sisustusele. Näituse kuraatori, tuntud restauraatori Mati Raali sõnul tahab käesolev näitus olla erapooletu mõisa elu vahenda…

Unustatud Mõisad

Sel aastal 25 mõisa mängus. Nii nagu ikka: külastusraamatu tagakaanele kogutakse templeid ja kel loosirattas õnne,kutsutakse Lasilasse lõpupeole. Palju õnne teile, head mõisakoolide sõbrad!

Ootame teid Pikaverre loodusrajale!

Pikavere mõisapargis on rajatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2009-2014 programmi "Mõisakoolid-säilitamine läbi kasutamise " raames loodusrada, mille erinevad teemapunktid läbitakse koos Pikavere kooli juhendajaga. Töölehed on välja arendatud nii lasteaia,-kui koolilastele.
Kui soovid oma lasteaia rühma või koolilastega meile külla tulla, võta ühendust telefonil 56230740.
Tere tulemast Pikaverre!

kultuur.err.ee

Eesti Arhitektuurimuuseumi suvi on pühendatud mõisatele ja mõisakoolidele

Pikavere mõisakool ka näitusel osalemas, soovitame leida tee sel suvel Arhitektuurimuuseumi!

kultuur.err.ee Homme, 19. juunil avatakse Rotermanni soolalaos kaks näitust: „Mõisate kadunud hiilgus“ ja „Mõisast kooliks. Mõisakool kui pärandi hoidja“. Rikkaliku ajaloolise materjali abil antakse edasi siinsete mõisate lugu – milline nägi välja mõisaelu 20. sajandi alguses, kuhu see kadus ja kuidas sajad tühjak…

Tere tulemast Pikaverre!

Pikavere mõisas "Unustatud mõisad" 27.juunil, tere tulemast!

opleht.ee

Tänases Õpetaja lehes artikkel mõisakoolidest Eestimaal.
http://opleht.ee/23670-sada-aastat-moisakoole/

opleht.ee

Pikavere mõisapargis on rajatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2009-2014 programmi "Mõisakoolid-säilitamine läbi kasutamise " raames loodusrada, mille erinevad teemapunktid läbitakse koos Pikavere kooli juhendajaga. Töölehed on välja arendatud nii lasteaia,-kui koolilastele.
Kui soovid oma lasteaia rühma või koolilastega meile külla tulla, võta ühendust telefonil 56230740.
Tere tulemast Pikaverre!

google.com

Külastusmäng Unustatud mõisad

google.com UNUSTATUD MÕISAD 2015 Uksed on avatud 13 ja 27.juuni; 11 ja 12.juuli; 1 ja 15.august Kontakt: Eesti Mõisakoolide Ühendus, e-post:[email protected], telefon: 5111099 www.unustatudmoisad.ee

Aruküla kultuuriselts (AKS)

Raasiku valla muusika-, tantsu- ja laulupidu Aruküal lauluväljakul!
31. mail 2015 kell 16:00

maaleht.delfi.ee

Mõisakoolid hoiavad kogukonda koos

maaleht.delfi.ee Kümne aastaga on meie mõisakoolid saanud restaureerimiseks üle 13 miljoni euro, kuid paljud vajaksid veel ikkagi üsna suuri investeeringuid.

15.mai 2015 toimus Härma külas Raasiku valla laste laulu;-tantsupidu. Kandlemängijad esitlesid oma oskusi, kandlemängu õppimist on toetatud Euroopa Majanduspiirkonna toetuste 2009-2014 programmi "Mõisakoolid-säilitamine läbi kasutamise" raames.

On 15 May 2015 took place in Raasiku parish village in Härma, children song;-dance festival. Throw the year children and adults around the Raasiku parish had a change to learn zither play. It has been very popular. In the festival they had a change to present what they have learned.

mois.koigi.ee

Umbrohufestival | Sündmuse Rubriigid | Koigi Mõis

Kõik umbrohufestivalile!

mois.koigi.ee Käesoleva aasta festivali põhiteemaks on lutsern. 13. mail kell 15 Koigi mõisas “Sa ei ole see, mida sa sööd, vaid see, mida […]

majandus24.postimees.ee

Postimees teeb otseülekande Norra-Eesti it-koostöö seminarist - Äriuudised - Majandus24.ee

majandus24.postimees.ee 11. mail toimuva seminari eesmärgiks on tutvustada Norras ja Eestis IT valdkonnas toimuvat ja luua kontakte mõlema riigi firmade vahel, et anda alus uueks viljakaks koostööks.

Pikavere mõis kutsub sel suvel külla!

Sel aastal 25 mõisa mängus. Nii nagu ikka: külastusraamatu tagakaanele kogutakse templeid ja kel loosirattas õnne,kutsutakse Lasilasse lõpupeole. Palju õnne teile, head mõisakoolide sõbrad!

rahvahaal.delfi.ee

KÜSITLUS: Millises Eesti omavalitsuses on kõige mõnusam elada?

Osalege küsitluses :-)

rahvahaal.delfi.ee Eestis on praegu 30 linna ja 183 valda – kokku 213 omavalitsust. Hea lugeja, milline neist on parim elupaik? Võid hääletada oma kodukoha poolt või anda hääle hoopis sellele omavalitsusele, kuhu tahaksid kolida. Kus kõige mõnusam tundub?

Want your school to be the top-listed School/college in Pikavere?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Category

Address


Pikavere Lasteaed -Algkool
Pikavere
75202
Other Pikavere schools & colleges (show all)
Pikavere Mõisakool Pikavere Mõisakool
Pikavere Mõis
Pikavere, 75202

Leht Pikavere Lasteaed- Algkooli mudilastele, õpilastele, töötajatele, vilistlastele ning loomulikult ka huvilistele! http://www.pikavere.edu.ee/pikavere/index.php