Schools in Kohila

Find Schools in Kohila. Listings include Kohila Mõisakool. Click on each in the list below the map for more information.

Kohila Mõisakool A Kohila Mõisakool
Tööstuse 17
Kohila, 79806

Kohila Mõisakool on lastevanemate initsiatiivil loodud eraüldhariduskool, kelle põhimõtted lähtuvad Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi, MTÜ Miikaeli Ühenduse ja Püha Miikaeli Kooli kontseptsioonist.