Kärdla Muusikakool, Kärdla Video January 15, 2020, 10:38am

Videos by Kärdla Muusikakool in Kärdla. Muusikakooli tegevuse eesmärk on anda vastavalt Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud õppekavadele loovat muusikalist põhiharidust lastele ja noortele ning valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse omandamiseks.

Heade tulemuste võti on koostöö

Muusikakoolis õppimine nõuab suurt vastutustunnet. See nõuab päeva- ja nädalaplaneerimist ning on vastutus kogu perele. Muusikakool ei ole lihtsalt huviring, vaid kool, oma programmi, kontsertide ja õppetööga. Lapse edu muusikakoolis sõltub paljuski perekonnast. Kui pere ei pea muusikakooli tähtsaks, siis ei pea seda ka laps. Edukate muusikaõpilaste ühiseks nimetajaks ongi suur kodune toetus ning huvi.

Vestluses klaveriõpetaja Olesja Voronjuki ning lapsevanemate Riina Riiel-Mürgi ning Raili Kaibaldiga mõtiskleme selle üle, kuidas saame lapsi toetada nende muusikaõpingutes.

Kas teie kodus on ühist musitseerimist, laulmist või muusika kuulamist?

Olesja: “Lapsena minu kodus sellist kommet polnud. Mäletan, et ema käis kõiki minu esinemisi kuulamas ja tihtipeale oli ta ka pisarais.”

Riina: ” Kodus korraldavad kontserte vaid lapsed. Vanaema juures lauldakse vanaemaga, aga seda juhtub väga harva. Kodused laste korraldatud kontserdid koosnevad muusikakoolis õpitud paladest ning omaloomingust. Mõnikord on kontsert selline juhuslik möödaminnes tegevus, mille käigus esitatakse meile selgeks õpitud lood. Teine kord jällegi korraldatakse uhke kontsert, mille tarvis ehitatakse lava, koostatakse kava, ja müüakse isegi pileteid.”

Raili: “Olin oma peres ainuke, kes muusikaõpinguid alustas. Ema soov oli alati, et ma ühistel peresündmustel teistele klaverit mängiksin või laulaksin. Ühiseid laulmisi tuli ikka ette, eriti sünnipäevadel. Usun, et see on toetanud minu kasvavat huvi muusika vastu.”

Milliseid kontserte te külastate? Kas Hiiumaal on piisavalt kontserte, kus kõlab ehe pillimäng soolopilli/orkestrina või lauluhäälena?

O: “Hiiumaal on üsna palju häid kontserte. Meil käib palju kõrgetasemelisi muusikuid esinemas. Puudust tunnen orkestrimuusikast.”

R: “Perena külastame kontserte pigem harva, sest ei ela Kärdlas ja alati pole võimalik leida transporti. Heal meelel külastaksime teisipäevaõhtuseid muusikakoolis toimuvaid kontserte, kuid sageli oleme loobunud laste suure õpik

Other Kärdla Muusikakool videos

Kuidas õppida kodus muusikalugu? Klaveriõpetaja saatis õpilasele koduseks kuulamiseks erinevad osad teosest "Loomade karneval" Koostada tuli e-kiri või teha intervjuu. Siin üks väike helilõik koduõppest. Kuulake teiegi seda väga tuntud osa, mille leiate kommentaarist.

Hea koolipere!
Hea koolipere! Esimene koduõppe nädal Kärdla Muusikakoolis on selja taga.Täname kõiki lapsevanemaid kaasabi ja mõistva suhtumise eest. Püüame koos õpetajatega leida sobivaid lahendusi- juhtimaks õppeprotsessi targalt ning rahulikult. Paljud erialaõpetajad viivad tunde läbi skype´i. Õppeöö on jätkunud solfedzos ning muusikaloos. Rohkem tubast olekut on hea võimalus rohkem oma pilliga koos aega veeta. Väike näide Helga ( 7.a) mängust, kes saadab oma õpetajale koduse töö(tekst pähe) video. Olge hoitud ja armastatud!

Distantsõpe klaveris 16. märtsil 2020 ( kell 10.00)
Õpetaja Olesja Voronjuk ja õpilane Helga Kaibald

Heade tulemuste võti on koostöö
Muusikakoolis õppimine nõuab suurt vastutustunnet. See nõuab päeva- ja nädalaplaneerimist ning on vastutus kogu perele. Muusikakool ei ole lihtsalt huviring, vaid kool, oma programmi, kontsertide ja õppetööga. Lapse edu muusikakoolis sõltub paljuski perekonnast. Kui pere ei pea muusikakooli tähtsaks, siis ei pea seda ka laps. Edukate muusikaõpilaste ühiseks nimetajaks ongi suur kodune toetus ning huvi. Vestluses klaveriõpetaja Olesja Voronjuki ning lapsevanemate Riina Riiel-Mürgi ning Raili Kaibaldiga mõtiskleme selle üle, kuidas saame lapsi toetada nende muusikaõpingutes. Kas teie kodus on ühist musitseerimist, laulmist või muusika kuulamist? Olesja: “Lapsena minu kodus sellist kommet polnud. Mäletan, et ema käis kõiki minu esinemisi kuulamas ja tihtipeale oli ta ka pisarais.” Riina: ” Kodus korraldavad kontserte vaid lapsed. Vanaema juures lauldakse vanaemaga, aga seda juhtub väga harva. Kodused laste korraldatud kontserdid koosnevad muusikakoolis õpitud paladest ning omaloomingust. Mõnikord on kontsert selline juhuslik möödaminnes tegevus, mille käigus esitatakse meile selgeks õpitud lood. Teine kord jällegi korraldatakse uhke kontsert, mille tarvis ehitatakse lava, koostatakse kava, ja müüakse isegi pileteid.” Raili: “Olin oma peres ainuke, kes muusikaõpinguid alustas. Ema soov oli alati, et ma ühistel peresündmustel teistele klaverit mängiksin või laulaksin. Ühiseid laulmisi tuli ikka ette, eriti sünnipäevadel. Usun, et see on toetanud minu kasvavat huvi muusika vastu.” Milliseid kontserte te külastate? Kas Hiiumaal on piisavalt kontserte, kus kõlab ehe pillimäng soolopilli/orkestrina või lauluhäälena? O: “Hiiumaal on üsna palju häid kontserte. Meil käib palju kõrgetasemelisi muusikuid esinemas. Puudust tunnen orkestrimuusikast.” R: “Perena külastame kontserte pigem harva, sest ei ela Kärdlas ja alati pole võimalik leida transporti. Heal meelel külastaksime teisipäevaõhtuseid muusikakoolis toimuvaid kontserte, kuid sageli oleme loobunud laste suure õpik

Rahulikke jõule ja imelist muusikat saabuval aastal!
Kärdla Muusikakool soovib rahulikke jõule ja imelist muusikat saabuval aastal!

E. Tamberg "Igal linnul oma laul"
E. Tamberg "Igal linnul oma laul"

Pianistide suvekooli lõppkontsert TMKK kontserdisaalis.
IX TMKK pianistide suvekooli lõppkontsert. Heti Kaibald- E. Mägi, "Saja, saja vihmake" L. Köhler, Sonatiin G-duur, op. 300, I osa.

KM
Suvine meeleolu ja rütmid kõlasid täna Kärdla Muusikakoolis koos õpetaja Toomasega.

Trummid
Nädalavahetuse pühapäev oli Kärdla Muusikakoolis trummihelide päralt. Toomas Rull jagas poistele õpetust ja oli eeskujuks oma mänguga.

Karumõmmi unelaul
Eino Tamberg " Karumõmmi unelaul" laste vaieldamatu lemmik kooslaulmisel.

Kärdla Muusikakool
26-27 november toimub Kärdla Muusikakoolis trummiõpe taas Toomas Rulli juhendamisel. Pühapäeval alustas õpetaja tundi tervitussoologa, mis pani poiste silmad särama kui kuldkuulid.

Kärdla Muusikakool
Väike hetk Kärdla Muusikakooli trummitunnist. ( õpetaja Taavo Taelma ja õpilane Hugo Kaibald)

Romberg "Õrnalt nagu päikesetõus"
Klaveripäeval "Looduse värvid" mängisid õpetaja Liivi Arro õpilased Lill Kagadze ja Jandra-Lisett Uusmaa S. Romberg "Õrnalt nagu päikesetõus".

Õpetaja Taavo Taelma ja Toomas Rull juhendamisel on sel sügisel alustanud noored löökpillimängijad hoo sisse saanud. Hea õpetaja innustab oma õpilasi alati, kasvõi aplausiga esimeste saavutuste üle :)

Kellakapis kägu kukkus
Peagi on käes muusikakooli selle õppeaasta esimene muusikaõhtu! Kooli noorimad valmistuvad innukalt oma esimeseks etteasteks! Ootame kindlasti kontserdile!

Nädalavahetusel kohtusid muusikakoolis Toomas Rull, Taavo Taelma ja noored löökpillihuvilised. Aitäh loovate tundide eest!

Mia-Marie Malk 8. a
1. märtsil toimunud konkursil „Noor intsrumentalist“ mängis Mia-Marie W. A. Mozarti ning R. Pajusaare loomingut. Sel konkursil pälvis Mia-Marie tihedas konkurentsis kolmanda koha. Tartus toimunud finaalvoorus sai Mia- Marie eripreemia R. Pajusaare " Trolli lugu" eest. Mia-Marie soovitab kõigil lastel pillimängu õppida, sest see on lihtsalt nii ilus ja seda saab alati ka teistega jagada.

About   Privacy   Login