ETTEVÕTLIK KOOL

"Ettevõtlik kool” on haridusprogramm mis on alguse saanud Ida-Virumaal ning on suunatud ettevõtliku õppe integreerimisele koolisüsteemi, et tõsta hariduse kvaliteeti ja seeläbi noorte edukust elus.

Mission: Ettevõtliku kooli võrgustiku missioon: Erinevad huvigrupid panustavad ühise eesmärgi nimel – tegus ja hooliv noor. Ettevõtliku kooli võrgustiku visioon: Eestlased on tegusad, hoolivad inimesed, kes Tahavad – Suudavad – Teevad :)

opleht.ee

Kuidas matemaatikat eemalt põnevana hoida?

Õpetajate Leht viis läbi vestlusringi matemaatika õpetajatega, kus märgiti kolme olulist asja, mis õpilastel matemaatikahuvi üleval aitab hoida: käed-külge-meetod, vahetu suhe õpetajaga video kaudu, kiire tagasisidega ülesanded.

Tutvu lennukate ja ettevõtlike ideedega 🚀 , kuidas distantsõppe ajal matemaatika ülesandeid lahendati ja ka kõige keerulisemad valemid arusaadavaks tehti! 👇

opleht.ee Kuidas matemaatikat eemalt põnevana hoida? 29. mai 2020 Raivo Juurak toimetaja - Kommenteeri artiklit Matemaatika lõimimine kehalise kasvatusega: Kujunda GPS-i abil sirgjoones käies mingi kujund ning arvuta selle kujundi ümbermõõt ja pindala. (Anne Aasametsa ülesanne).Õpilaste joonestatud tr...

kasulik.delfi.ee

Ettevõtlike noorte pealekasv tagab maakondliku arengu

Vändra Gümnaasiumi direktor Marget Privits: "Näidates noortele, et nemad suudavad maailma muuta ning andes selleks vajalikud teadmised, võivad nad nii õppimise ajal kui ka hiljem kodukandis suuri asju korda saata." 🤩

Loe lähemalt, kuidas meie, ETTEVÕTLIK KOOLi võrgustikku, kuuluvad koolid panustavad noorte ettevõtliku hoiaku kasvatamisele! 👇

kasulik.delfi.ee Riigi sõlmpunktidest kaugemal paiknevad kohalikud omavalitsused otsivad pidevalt viise, kuidas innustada hakkajaid noori kogukonna arendamisse panustama. Noorte ettevõtlusteadmistega varustamine on üks viis, kuidas neid võimestada ja kodukoha arengule mõtlema panna. Mida parem on noorte etteval...

Äsja lõppes Ettevõtliku Kooli strateegia töörühmade koosolek, millest võttis üle Eesti osa üle 40 inimese, kelle seas olid nii MAK-koordinaatorid, koolijuhid kui õpetajad. Meil on nii hea meel, et meil on sellised vahvad ja ettevõtlikud õpetajad ja koolijuhid, kes oma päris töö kõrvalt leiavad aega panustada meie töörühmade töösse, et üheskoos programmi edasi arendada! Aitäh!

👉Suurepärane võimalus osaleda Hispaania õppekeskuse avatud tundides!!!

AVATUD TUNNID HISPAANIA ÕPPEKESKUSES!

Ootame kõiki huvilisi Hispaania õppekeskuse õpetajate korraldatud vestlustundidesse, kus õpilased kinnistavad õpitud teemat, saavad küsida küsimusi ja arutlevad koos õpetajaga antud teemal.

Kõigil soovijatel palun kirjutada sõnumitesse. Sõnumites saabub teile ka videosilla link tunnis osalemiseks.

TULE MEILE KÜLLA!

Illustreerival pildil annab külalisõpetaja Vaili Viirlaid kokandustundi.

Tunniplaan:

LOODUSÕPETUS 4.klass Marika juhendamisel

Aeg: teisipäev (19.05) kell 12.45

Läbitav teema: taimed inimese elus

KIRJANDUS 5.klass Merle juhendamisel

Aeg: teisipäev (19.05) kell 11.30

Läbitav teema: vestlusring vanemate või vanavanemate lapsepõlve mängudest intervjuu põhjal

Eeltöö: Uuri oma vanematelt ja vanavanematelt nende lapsepõlve mängude kohta.

LIIKUMISTUND Ingrid Elsa Mugu juhendamisel

Aeg: kolmapäev (20.05) kell 10.30

MATEMAATIKA 3.klass Getteri juhendamisel

Aeg: kolmapäev (20.05) kell 11.30

Läbitavad teemad: temperatuur, tekstülesannete lahendamine

INGLISE KEEL year 2 Juulika juhendamisel

Aeg: kolmapäev (20.05) kell 11.15

Läbitav teema: describing people and their clothes - is wearing / have has got

INGLISE KEEL year 3 Juulika juhendamisel

Aeg: kolmapäev (20.05) kell 12.00

Läbitav teema: Past Simple of the verb to be - speaking practice

INGLISE KEEL year 4 Juulika juhendamise

Aeg: kolmapäev (20.05) kell 12.45

Läbitav teema: Past Simple and Continuous - narrating a story

KUNST Merle juhendamisel

Aeg: neljapäev (21.05) kell 10.30

Teema: munakarbist tehtud loomad

Vajalikud vahendid: munakarbid/puuviljade karbid pabermassist (2tk)

AJALUGU 6.klass Getteri juhendamisel

Aeg: neljapäev (21.05) kell 11.15

Läbitavad teemad: Vana-Rooma kodusõjad ja vabariigi lõpp, Rooma keisririik, Rooma linn, Elu Rooma keisririigis

LOODUSÕPETUS 4.klass Marika juhendamisel

Aeg: neljapäev (21.05) kell 12.45

Läbitav teema: loomad inimese elus

HISPAANIA KEEL Juulika juhendamise

Aeg: kolmapäev (21.05) kell 12.00

Läbitav teema: Preterito indefinido - hablando sobre tu dia de ayer

HISPAANIA KEEL Juulika juhendamise

Aeg: kolmapäev (21.05) kell 12.45

Läbitav teema: Describiendo a gente

HISPAANIA KEEL Juulika juhendamise

Aeg: kolmapäev (21.05) kell 13.30

Läbitav teema: Un dia normal de mi vida

HISPAANIA KEEL Juulika juhendamise

Aeg: kolmapäev (21.05) kell 14.15

Läbitav teema: Muebles + preposiciones de lugar

AJALUGU 5. ja 6.klass Merle ja Getteri juhendamisel

Aeg: reede (22.05) kell 13.00

Läbitav teema: elu nõukogude ajal

evkool.ee

Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkurss 2020 – Ettevõtlik kool

Kool ja lasteaed on täis lugusid. Anna meile teada enda selle õppeaasta edulugudest! 🤩

Esita enda lood kuni 22. juunini 4 erinevas kategoorias:

🔸 Parim koostöötegu – tunnustame partnerite vahelist koostööd, olgu selleks kogukonnad, õppeasutused, asutused, ettevõtted, lapsevanemad jne. Koostööst sündinud tegevus väärtustab ettevõtlikku hoiakut või on eeskujuks ettevõtliku õppe metoodika rakendamisel.

🔸 2P (Parim Praktika) – tunnustame õpetajat, kes on välja töötanud ettevõtliku õppe rakendamiseks hea õppematerjali, -meetodi, -tegevuse, mis väärib laiemat tähelepanu.

🔸 Noorte algatus – tunnustatakse noort või noori, kes on algatanud ja ellu viinud koolis, kogukonnas vm silmapaistva teo.

🔸 Ettevõtlik haridustegu – tunnustatakse isikut, meeskonda või organisatsiooni, kes on algatanud tegevuse koolis, lasteaias, mis on panustanud noorte ettevõtliku eluhoiaku arendamisesse.

evkool.ee   Kool ja lasteaed on täis lugusid. Lugusid, kus õppimisele on lähenetud põnevalt ja õpitut on meisterlikult seotud päriseluga, et noor/laps mõistaks miks, kuidas ja mida ta õppis. Need on õpikogemused, kus küsimusele “Mida õpiti?” on võrdväärselt tähtis vastus küsimusele “Kui...

opleht.ee

„Ettevõtlikud nutimunad“ tulid virtuaalselt

Kui sina, kes sa seda loed, ja oled oma maakonna aktivist, soovid ka midagi sarnast korraldada, siis võta ühendust Pärnu Rääma põhikooli „Ettevõtliku kooli“ koordinaatori ja haridustehnoloogi Mart Kimmeliga - [email protected]

opleht.ee „Ettevõtlikud nutimunad“ tulid virtuaalselt 15. mai 2020 Mart Kimmel Pärnu Rääma põhikooli haridustehnoloog - Kommenteeri artiklit „Kuldvillaku“ virtuaalversioon. Foto: Joonas Leemet Perevõistkond Paulad 1 joonistusmängus. Foto: Maili PaulbergVirutaalne kabe: Perevõistkond Üritajad ...

ettevotlusope.edu.ee

Käes on aeg, kus ettevõtlusteadmised peavad olema iga lõpetaja põhipaketis, mitte lisavarustuses

ETTEVÕTLIK KOOLi arendusjuht Heidi Uustalu:
"Järgmine sammuna võiks toimuda põhimõtteline muutus – me ei räägi enam eraldi aineõppest, vaid inimese kasvamisest ja kasvatamisest kui tervikust. Ehk siis põhiküsimus on: missugust inimest me vajame (missugused on need teadmised, oskused, hoiakud, mis selleks vaja on) ja kuidas teda koolis õpetada ja kasvatada, et see nii ka läheks.

Mida rohkem suudame teadmisi, oskusi lõimituna tegeliku eluga noorteni viia, seda paremini me neid eluks ette valmistame ja seda enam on nad valmis tööturu vajadustest lähtuvalt pidevaks terve elu kestvaks õppimiseks. Rahatargaks ettevõtjaks, kes oma karjääri suudab planeerida, saab õppida matemaatikat, geograafiat ja võõrkeeli lõimides … ja ka vastupidi. Võimalusi on megapalju, vaja on mõtteviisi muutust: kas läbida õppekava või arendada õppijat."

Selle kõik oleme saavutanud tänu heale koostööle! Aitäh kõikidele, kes on selle nimel vaeva näinud ning edu meile edaspidiseks!

ettevotlusope.edu.ee Äsja avalikustatud ülemaailmse OECD rahvusvahelise PISA 2018 finantskirjaoskuse uuringu tulemuste põhjal on Eesti noored uuringus osalenud 20 riigi hulgas esimesel kohal. Koguni 95%-l meie 15-aastatest õpilastest on rahatarkuse põhiteadmised ning viimase kuue aastaga on Eesti teinud kõige suur...

youtube.com

Grete Arro videoseminar

🧠Mõistlikud mälu ning mõtlemise õpistrateegiad on olulised igal ajal, aga eriti distantsõppe ajal. Targad strateegiad ei ole viirus, mis meile ise külge hakkaks, vaid neid peab teadlikult õppima. Samuti ei tule õppijad ise tõhusate õppimisviiside peale.
👀Ettevõtliku Kooli Ida-Viru lapsevanemad ja õpetajad arutlesid koos Grete Arroga oluliste õppimisega seotud teemade üle, mille salvestus võiks ehk aidata ka teisi õpetajaid ja kodus oma õppivaid lapsi toetavaid vanemaid.
☝️Seadistustes võib vaataja RUS subtiitrid jooksma panna.
https://www.youtube.com/watch?v=dU037yJ9mNg&t=478s

Mõistlikud mälu ning mõtlemise õpistrateegiad on olulised igal ajal, aga eriti distantsõppe ajal. Targad strateegiad ei ole viirus, mis meile ise külge hakka...

pohjarannik.postimees.ee

Koduõppe vahefiniš: "Kõik on võimalik!"

Pool distantsõppest on möödas ja pool veel ees. Sellest, milliseid väljakutseid ja uusi võimalusi eriolukord pakub, räägib meie hõbetaseme -
Kohtla-Järve Järve kooli direktor Anne Endjärv.
Loe lähemalt: https://pohjarannik.postimees.ee/6950203/koduoppe-vahefinis-koik-on-voimalik?fbclid=IwAR3xKou_iXSmsh0qD0tMDf5KRwgfOAax4boHmUkVyMKsvXDaC-eANoMrX3s

pohjarannik.postimees.ee Pool distantsõppest on möödas ja pool veel ees. Sellest, milliseid väljakutseid ja uusi võimalusi eriolukord pakub, räägib Kohtla-Järve Järve kooli direktor ja Ida-Virumaa koolijuhtide ühenduse juhatuse liige Anne Endjärv.

delfi.ee

Suure-Jaani Kooli direktor: ettevõtlik hoiak koolis muudab ka distantsõppe ladusaks

Suure-Jaani Kooli direktor kirjutab Delfis, kuidas ettevõtlikud koolid distantsõppega hakkama saavad! 🤩

Meie ETTEVÕTLIK KOOL võrgustikku kuulub juba enam kui 120 kooli ja lasteaeda - liitu ka Sina meiega! Vaata lähemalt, miks seda teha siit: https://evkool.ee/ettevotlik-kool/

delfi.ee Distantsõpe on paljudele koolidele olnud suureks stressiallikaks. Mõnel koolil on aga üleminek läinud lihtsamalt - Suure-Jaani Kooli direktor Epp Välba kirjeldab, mida tema koolis tehtud on, ning millised on olnud olulisemad edutegurid olukorraga kohanemisel.

23. märtsist 2020 kuni 27. märtsini 2020 toimus üleriigiline nutiviktoriin “Nutt tuleb peale”, mida korraldas ETTEVÕTLIK KOOL võrgustikku kuuluv Pärnu Rääma Põhikool.

Kokku osales nutiviktoriinil 2020. aasta kevadel ligemale 5500 võistlejat! 🤩 Palju õnne!

👇Võitjad on toodud vanusegruppide kaupa allpool.
1. - 3. KLASS
1. koht: mängijanimi Rosinasilm1 (Võru Kesklinna Kool)
2. koht: mängijanimi Hehe! (Tartu Kivilinna Kool)
3. koht: mängijanimi werty (Saue Gümnaasium)

4. - 6. KLASS
1. koht: mängijanimi ._**_**_. (Kuressaare Vanalinna Kool)
2. koht: mängijanimi E** (Aakre Lasteaed-Algkool)
3. koht: mängijanimi Vikerkaar (Räpina Ühisgümnaasium)

7. - 9. KLASS
1. koht: mängijanimi DevKev (Jakob Westholmi Gümnaasium)
2. koht: mängijanimi E** H** (Peetri Lasteaed-Põhikool)
3. koht: mängijanimi Ornitoloog (Valga Põhikool)
10. - 12. KLASS
1. koht: mängijanimi Akutrell (Viljandi Gümnaasium)
2. koht: mängijanimi AND27 (Vinni-Pajusti Raamatukogu)
3. koht: mängijanimi Prussakas (Viljandi Täiskasvanute Gümnaasium)

ÜLIKOOL/MUU HUVILINE
1. koht: mängijanimi Leya Andalan
2. koht: mängijanimi Elf
3. koht: mängijanimi Myrgimarta

evkool.ee

Kuidas on läinud distantsõpe õpetaja silmade läbi?

Kuidas on läinud distantsõpe õpetaja silmade läbi ning kuidas me oleme selles olukorras toime tulnud❓

Praegusel kiirel ajal saime koos Ettevõtlusõppe programmiga esitada mõned küsimused Pärnu Rääma Põhikooli õpetajale ja Ettevõtliku Kooli koordinaatorile Mart Kimmelile (Rääma Nutiajud).
Loe lähemalt Mardi lugu ja nõuandeid siit! 👇

Ettevõtlikkust ja nutikat meelt, head õpetajad!

evkool.ee Pärnu Rääma Põhikooli õpetaja ja Ettevõtliku kooli koordinaator vastab!

evkool.ee

Haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” edulugude konkurss 2020 – Ettevõtlik kool

🌟𝗘𝗗𝗨𝗟𝗨𝗚𝗨𝗗𝗘 𝗞𝗢𝗡𝗞𝗨𝗥𝗦𝗦 𝟮𝟬𝟮𝟬 𝗢𝗡 𝗔𝗩𝗔𝗧𝗨𝗗!🌟

Selleks, et lood kõige ettevõtlikkumatest tundidest, projektidest, sündmustest, koolitustest, õppepäevadest või muudest tegevustest saaksid jutustatud suuremale hulgale huvilistele, kuulutame välja edulugude konkursi, millega soovime tunnustada inimesi, organisatsioone kui ka algatusi, mis väärtustavad ettevõtlikku hoiakut või on heaks näiteks ettevõtliku õppe metoodika rakendamisest. 🤩

📍Ettevõtliku Kooli võrgustiku õppeasutuste edulugude esitamine algab 6. aprillil ja kestab kuni 22. juunini 2020.
👉 Vaata lähemalt: https://evkool.ee/edulood/haridusprogrammi-ettevotlik-kool-edulugude-konkurss-2020/

evkool.ee   Kool ja lasteaed on täis lugusid. Lugusid, kus õppimisele on lähenetud põnevalt ja õpitut on meisterlikult seotud päriseluga, et noor/laps mõistaks miks, kuidas ja mida ta õppis. Need on õpikogemused, kus küsimusele “Mida õpiti?” on võrdväärselt tähtis vastus küsimusele “Kui...

ETTEVÕTLIK KOOL's cover photo

Tunnusta ettevõtlikku õpetajat, koolijuhti, tugispetsialisti või hoopis ettevõtlikku haridustegu – esita oma kandidaat Aasta Õpetaja 2020 konkursile!

Kes on sinu lemmikõpetaja? Kes väärib preemiat haridusvaldkonnas silmapaistva tegutsemise eest? Tunnusta enda õpetajat, koolijuhti, tugispetsialisti või hoopis haridust muutvat tegu – esita oma kandidaat Aasta Õpetaja 2020 konkursile!

Parimaid tunnustame tervelt 13 kategoorias:
✔️ Aasta lasteaiaõpetaja
✔️ Aasta klassiõpetaja
✔️ Aasta klassijuhataja
✔️ Aasta põhikooli aineõpetaja
✔️ Aasta gümnaasiumiõpetaja
✔️ Aasta kutseõpetaja
✔️ Aasta tugispetsialist
✔️ Aasta huviala õpetaja
✔️ Aasta õppejõud
✔️ Aasta õppeasutuse juht
✔️ Aasta hariduse sõber
✔️ Aasta haridustegu
✔️ Haridustöötaja elutööpreemia

Kes väärib Sinu hinnangul nominatsiooni? Esita oma kandidaat enne 26. aprilli https://hm.ee/gala

hitsa.ee

#HITSA | Koolid jagavad seminaril iseseisva õppe kogemusi

HITSA ja Clanbeat korraldavad 4 veebiseminari, kus koolid jagavad iseseisva õppetöö korraldamise kogemusi: õpilased planeerivad ja sisustavad ise oma päeva, suuremad õpilased isegi terve nädala või kuu.

💡Kogemusi jagavad kolm kooli: Rocca al Mare Kool, Roostiku Kool ja Audentese e-gümnaasium. Rocca al Mare Kooli ja Roostiku Kooli juures on iseseisvalt õppimise kogemust juba viis aastat. Audentese e-gümnaasium tegutseb juba üle 15 aasta.

Millal❓
31. märts kl 16-17 - I kooliaste (1.-3. klass)
1. aprill kell 16-17 - II kooliaste (4.-6. klass)
2. aprillil kl 16-17 - III kooliaste (7.-9. klass)

Uuri lähemalt! 👇

hitsa.ee E-õpe, e-koduõpe, distantsõpe, kaugõpe - hariduselu tähtsamad uudised ja korduma kippuvad küsimused

Taaskord võimalik osaleda nutiviktoriini NUTT TULEB PEALE!

Eesmärk on kaasata inimesi üle Eesti oma teadmisi ja oskusi proovile panema infootsingus. 🤩

👉VIKTORIIN ON AVATUD VASTAMISEKS: 23.03.2020 - 27.03.2020.

👉VASTATA SAAB VAID ÜKSI EHK INDIVIDUAALSELT!
KOKKU ON 5 VALIKVASTUSEGA KÜSIMUST!

Info nutiviktoriinile vastamise lingiga tuleb: nutiraama.weebly.com ning Rääma Nutiajud Facebooki seinale!

Tehniliste probleemide korral kirjuta: [email protected]

Õigesti vastanute vahel loositakse välja auhindu, millega sel aastal on nutiviktoriini abistanud Telia, Tieto, Icefire, Eesti Gaas, LHV, Swedbank, COOP, TÜ Arvutiteaduste instituut, Insplay.

evkool.ee

Ettevõtliku Kooli 5 soovitust lapsevanematele

Uus distantsõppe nädal on alanud!
Selleks puhuks panime ka enda poolt kokku 5 soovitust lapsevanematele koduõppe korraldamiseks.👇

Ettevõtlikku meelt ja pealehakkamist! 🤩

evkool.ee Loe lähemalt siit!

evkool.ee

Kuidas on läinud koduõpe? Jagame 4 lapsevanema lugu!

Kuidas läks Sinu esimene koduõppe nädal?
Meie üleskutse peale jagada enda lugusid, reageerisid mitmed lapsevanemad 👏, nendest ühe osa oleme koondanud kokku enda veebilehele. Suur tänu kõigile! 🙏
Tutvu ülevaatega ja saa teada, milliseid lahendusi ja nippe kasutasid teised lapsevanemad! 👇

Peatselt koondame kokku ka ülejäänud lood! 🤩

evkool.ee Uuri lähemalt siit!

Kääpa kool jagas meiega enda koostatud väljakutseid. Ehk on need kellelegi veel abiks järgmise nädala koduõppe planeerimisel.
Seniks aga rõõmsat meelt ja pealehakkamist! 🌞

𝗛𝗲𝗮 𝗹𝗮𝗽𝘀𝗲𝘃𝗮𝗻𝗲𝗺! Jaga meiega enda lugu sellest, kuidas oled muutnud koduõppe lastele ettevõtlikuks ning põnevaks! 🤩
Selleks, et saaksime teada Sinu loost, siis palun jaga seda meiega kas:
Variant 1️: Sotsiaalmeedia kaudu kasutades postitustes #ettevõtlikõpekodus
Variant 2: Lisades kommentaari selle postituse alla 👇

Igal nädalal paneme nutikatest lahendustest omalt poolt kokku ülevaatliku loo, mille avaldame haridusprogrammi Ettevõtlik Kool veebileheküljel kui ka Facebookis.

Ja loomulikult on Ettevõtliku Kooli tiim igati valmis Sulle ka nõu andma, kuidas koduõpet veelgi põnevamaks muuta. Seega, küsi julgelt!

Ettevõtlikku meelt ja pealehakkamist!

#ettevõtlikõpekodus

hitsa.ee

#HITSA

Head ettevõtlikud koolid ja lapsevanemad!
HITSA on enda veebileheküljele kokku koondanud hulga vajalikku informatsiooni e-koduõppe kohta. Soovitame heita pilgu nendele materjalidele ning leida nutikad lahendused e-koduõppeks! 😉

hitsa.ee Info ja nõuanded: e-õpe, e-koduõpe, distantsõpe - kuidas korraldada. Vastused korduma kippuvatele küsimustele.

Pärnumaa Ettevõtlike Koolide võrgustik oli täna Tartus uusi teadmisi saamas :)

Haridusprogrammiga „Ettevõtlik kool“ liitunud Pärnumaa ettevõtlikud koolid: Häädemeeste Keskkool Pärnu Kuninga Tänava Põhikool Pärnu Rääma Põhikool Pärnu Ülejõe Põhikool Koonga Kool on täna külastamas Tartus Ettevõtlusküla ja Spark Makerlabi.
Ettevõtluskülas toimuva mängulise tegevuse kaudu saadakse osa ettevõtluse, majanduse ja rahatarkuse õppest ning praktilises töötoas arendatakse omavahelist meeskonnatööd 🙂🙃
👉#ettevõtlusõpe #ettevõtlikkool👈

ETTEVÕTLIK KOOL SPARK Makerlab Ettevõtlusküla

Mis on Ettevõtlik Kool?

Ettevõtliku Kooli võrgustik on laienenud igasse Eesti maakonda, kus kohalikul tasandil koordineerivad programmi maakondlikud arenduskeskused (MAK). Vaata kontaktide alt, kes on sinu maakonna koordinaator. Ettevõtliku kooli põhimõtete järgi töötab ligi 125 kooli ja lasteaeda üle Eesti, kokku üle 25 000 õpilase. Tihedasse koostöösse on haaratud ka lapsevanemad ja kogukonnad.

Want your school to be the top-listed School/college in Jõhvi?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Pühadetervitus

Location

Website

Address


Keskväljak 4
Jõhvi
41537
Other Jõhvi schools & colleges (show all)
Jõhvi Muusikakool Jõhvi Muusikakool
Pargi 40
Jõhvi, 41537

Põhikool - pilliõpetusosakond, üldkultuuriline osakond. Eelkool - ettevalmistusklass, laulu- ja mängukool. Vabaõpe, täiskasvanute vabaõpe.

Rõõmukool Rõõmukool
Kooli 2
Jõhvi, 41595

Lapse-Vanema Rõõmukool on koht, kus lapsed arenevad mängides, lapsevanema toel! Tulemus - õpivad koos mängima ja tunnevad sellest rõõmu!

Tõnis Mägi Autokool Tõnis Mägi Autokool
Rakvere 14
Jõhvi

Pakume Teile ajakohast A-, B-, C, CE- ja D- kategooria juhtide koolitust, Teie soove ja ettepanekuid arvestades.

Öökulli Lasteakadeemia Öökulli Lasteakadeemia
Kooli 7
Jõhvi, 41533

Õpe, kus laste jaoks on kombineeritud loovus, mängulisus ja põnevus, toob kiiremaid ja püsivamaid teadmisi.

Teleia Teleia
Pargi 27
Jõhvi, 41537

Koolitame ja toetame peresid vaimsete ja materiaalsete väärtuste loomisel.

Kersti Võlu Koolituskeskus Kersti Võlu Koolituskeskus
Kooli 7
Jõhvi, 41533

Koolitused Jõhvis ja ka suuremates Eesti linnades: Tallinnas, Tartus, Rakveres ja Narvas.

Mermali Loovuse Kool Mermali Loovuse Kool
Keskväljak 4
Jõhvi, 41501

MTÜ Ida-Virumaa Koolitus MTÜ Ida-Virumaa Koolitus
Narva Mnt. 40
Jõhvi, 41636

Keeltekool; Mootorsõidukijuhi koolitus / B- ja C-kategooria

Jõhvi noortekeskus Jõhvi noortekeskus
Hariduse 3
Jõhvi, 41534

Jõhvi noortekas on koht, kus toetatakse noori nende ideede ellu viimisel. Jõhvi noortekas on AVATUD E-R 12.00-19.00!

Jõhvi Põhikool Jõhvi Põhikool
Hariduse 5
Jõhvi, 41534

Jõhvi Põhikooli õpilaste, vilistlaste ja sõprade kogunemispaik!

Учебно-развивающий центр Елены Ушаковой Учебно-развивающий центр Елены Ушаковой
Kooли 3
Jõhvi, 41533

Учебно-развивающие занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста.