Järva-Jaani Gümnaasium

Järva-Jaani Gümnaasiumi ametlik Facebook kodu

Ettevõtlusõppe programm

Mis on ettevõtliku ennastjuhtiva inimese kujunemise retsept? Enne jaanipäeva tulid Järvamaa koolide esindajad kokku kuulama, milliseid ettevõtlusõppe rakendamise ja ettevõtliku hoiaku arendamise võimalusi koolides toetab ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu, ka siis, kui tunniplaanis kohe üldse eraldi ainele ruumi ei ole. Järva-Jaani Gümnaasiumi ja Peetri kooli direktor Raigo Prants tutvustas oma koolide ettevõtlikke tegevusi, mis tuginevad paljuski "Ettevõtliku kooli" standardile . Prantsi sõnul on koolide eesmärk kujundada tublisid tegijaid Gordon Ramsey sarnaselt erinevaid komponente õiges koguses kokku miksides. Näiteks ennastjuhtiva ettevõtliku noore inimese toetamiseks tuleb doseerida piisavas kogustes loovust, akadeemilisust ja distsipliini. Ühiselt tehti läbi ka praktiline ja elevust ning hasarti tekitanud ülesanne raharinglusest, mis ka õpilastele tunnis harjutamiseks kenasti sobib. Kohalik ettevõtja Kurre Ehrsten jagas oma tähelepanekuid noorte otse koolipingist tulevate töötajate osas ehk kinnitas eelkõnelejate juttu, et just distsipliini, püsivust, eesmärgikindlust, elementaarset austust töö ja tööandja vastu oleks tarvis nii koolis kui kodus arendada. Noored saavad ju omal esimesel töökohal siiski hindamatu väärtuse ehk töökogemuse, mille najalt edasi unistuste suunas pürgida.

Meenutusi 21. juuni 61 lennu aktuselt.Tänud pildi jagajale.

61. lennu lõpetamine.
Lisasime tänase lõpuaktuse pildid kodulehele.😍

Järva valla õpilasmaleva Järva-Jaani rühm alustas 17. juunil ühispildiga.😎😍

Nautisime ilusat ilma ja pidasime kooliaasta lõpuaktuse vabas õhus. Rohkem pilte kooli kodulehel😎

IV klass aastalõpu väljasõidul! Tänud vastuvõtjatele!

Tere suvi! Tere puhkus! Tere rand ja vaheaeg!!!😎😍☺️

I kooliaste valmistub koolivaheajaks😍☺️😎

Järva-jaani Gümnaasium jõuab igasse linna ja külasse, mõisa ja kodumajapidamisse. Meie hoolime laste tulevikust. Järva-Jaani Gümnaasiumit saab valida kõikides Eesti linnades, külades ja kodumajapidamistes. Mine valima! Vali Pikk tn 1, Järva-Jaanis asuvas valimisjaoskonnas - kandidaat Järva-Jaani Gümnaasium. #Eestiõnnelikemaõpilastegakoolidesekka

Saatsime täna 9. klassi viimasesse tundi. Esmaspäeval on ootamas esimene eksam. Edu eksamiteks!!!
Kodulehel suurem pildivalik, lisatud Kevin Joshua pildid.

Meie kooli õpilased saavutasid häid tulemusi Järvamaa Meistrivõistlustel kergejõustikus Türil. U14 vanusegrupis saavutas Annika Selge 3.koha kõrgushüppes ja 6.koha 600m jooksus, Mirtel Kirsipuu sai samas vanusegrupis palliviskes 5.koha ning Rasmus Bružas saavutas nooremate poiste palliviskes 6.koha.

U16 vanusegrupis jäi Sevelin Kask jagama 4-5.kohta kõrgushüppes ning sai 4.koha 800m jooksus. U18 vanusegrupis saavutas Kristi Aaloe nii odaviskes kui ka kuulitõukes 3.kohad. Eeva nugis tegi tubli tulemuse kettaheites, kus saavutas 2.koha. Kettaheites tegi hea tulemuse Ka Jesper Männilaan, kes saavutas U18 poiste vanusegrupis 2.koha. Anete Bollverk saavutas kõrgushüppes U18 tüdrukute vanusegrupis 2. koha.

Kuues klass Saaremaad avastamas

Seinad kõnelevad.

photos.google.com

X kooliolümpiamängud 17.05 2019

X kooliolümpiamängud 17. mail Kasekoplis

photos.google.com 507 new photos added to shared album

Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa Muuseum

43. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverentsi peapreemiad pälvisid Elin Lõoke ja Loore Luste

16. mail toimus Ajakeskuses Wittenstein 43. Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents. Võistlusele laekus seitse uurimis- ja loovtööd kõikidest Järvamaa omavalitsustest. Õpilastöid hinnanud Ajakeskus Wittesntein/Järvamaa muuseumi žürii otsustas välja anda kaks peapreemiat. Gümnaasiumi vanuseastmes sai kõrge tunnustuse Koeru Keskkooli 11. klassi õpilane Elin Lõoke. Tema uurimistöö teemaks oli „Kapu küla 20. sajandil“. Tegemist on noore autori kodukülaga. Põhjalik uurimus tugines mitmekesisele allikmaterjalile ning on rikkalikult illustreeritud (sh ka haruldasema fotomaterjaliga). Žüriid paelus enim antud töö praktiline väärtus küla ajaloo, selle asukate, nende järeltulijate seisukohalt. Antud uurimistööga on on loodud tugev alus, et tulevikus võiks ilmuda Kapu küla ajalooraamat. Õpilast juhendas Koeru Keskkooli õpetaja Siret Pärtel.
Põhikooli õpilaste vanuseastmest pälvis peapreemia Türi Põhikooli 8. klassi õpilane Loore Luste. Loovtöö kandis pealkirja „Oli kord üks koolimaja“. Noor autor on e-raamatu vormis jäädvustanud oma armastatud koolimaja (Türi Põhikooli) hetkeseisu enne lammutamist. See on südamlik lugu ühest väga hästi hoitud majast, mis on olnud koduks paljudele koolijütsidele. Žürii tõstis esile autori põhjalikkus (pärast sorteerimist sobis e-raamatu tarvis 380 kõlbulikku fotot!) ja oma koolimaja pildiloo kokkupanekul. Selline loovtöö – e-raamat oma koolist - võiks olla eeskuju pakkuv ka teistele koolidele, sh ka neile, kel veel pikki aastaid tegevust ees ootamas. Nii sünnib ajaloodokument tuleviku tarbeks. Õpilast juhendas Türi Põhikooli õpetaja Aili Avi.
Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts tunnustas eripreemiaga Türi Ühisgümnaasiumi 11. klassi õpilast Martin Männat. Tema praktiline uurimistöö „Mustrid mis korduvad taas“ võttis vaatluse alla Türi linnaruumi ehitusmustrid. Kodulinnas peituvad leiud vormistas noor autor näituseks. Lisaks põnevale tööle palus žüriid Martini väga hea esinemisoskus. Õpilast juhendas Türi Ühisgümnaasiumi õpetaja Urmas Saluste.
Järvamaa giidide eripreemia pälvis Järva-Jaani Gümnaasiumi õpilase Liis Mändmetsa uurimistöö „Tuntud inimeste hauad Järva-Jaani kalmistutel“. Liis koostas põhjaliku töö, inventeerimaks kolme kohaliku kalmistu kultuurilooliselt või ühiskondlikult olulised hauad ja hauatähised. Lisaks fotografeerimisele (fotod on kvaliteetsed, varustatud nõuetekohase teabega) on kogutud materjali ja koostatud selgitavad lood ning ajaloolised tagasivaated kadunukeste kohta, kes siin kandis kunagi ühel või teisel viisil olulist rolli on mänginud. Kaante vahele on saanud väga huvitav ja ülevaatlik töö kalmistukultuuri valdkonnast. Sellel on suur muinsuskaitseline (hetkeolukorra jäädvustamine, sh ka hauaplatsi ja hauatähise korrasoleku astme fikseerimine) ja praktiline väärtus – nii hea metoodilise materjali põhjal on hea kalmistuekskursioone läbi viia. Tööd juhendas õpetaja Anne-Mai Jüriso.
Kõiki konverentsil osalenud autoreid ja nende juhendajaid tunnustati tänukirja ning raamatupreemiaga.
Uurimistöödega saab tutvuda Järvamaa muuseumis (Lembitu 5) mäluasutuse lahtiolekuaegadel.

Järvamaa kodu-uurimiskonverentsi korraldab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseum. Konverentsi korraldamist toetavad: Haridus ja Teadusministeerium, Järvamaa Omavalitsuste Liit, Järvamaa Muuseumi Sõprade Selts ja Eesti Muinsuskaitse Selts.

Konkursile laekunud õpilastööd

Põhikool - loovtööd
- Oli kord üks koolimaja. Töö koostaja Loore Luste. Juhendaja Aili Avi. Türi Põhikool.
- Kiiruisutaja Saskia Alusalu. Töö koostaja Hanna-Elis Kalpus. Juhendaja Taimi Jürgenstein. Paide Hammerbecki Põhikool.

Gümnaasium – uurimistööd ja praktilised tööd
- Mustrid mis korduvad taas. Töö koostaja Martin Männa. Juhendaja Urmas Saluste. Türi Ühisgümnaasium.
- Koigi Kooli endine direktor Arvo Kangas. Töö koostajad Anet Siska ja Heleri Suurkivi. Juhendaja Riina Kuusik. Paide Gümnaasium.
- Tuntud inimeste hauad Järva-Jaani kalmistutel. Töö koostaja Liis Mändmets. Juhendaja Anne-Mai Jüriso. Järva-Jaani Gümnaasium.
- Minu vanaema Ilse Männi ja vanatädi Kai Männi küüditamine Siberisse. Töö koostaja Melissa Ots. Juhendaja Reet Aule. Koeru Keskkool.
- Kapu küla 20. sajandil. Töö koostaja Elin Lõoke. Juhendaja Siret Pärtel. Koeru Keskkool.

Valikkursuse "Discgolf" raames Võllastel jagati täna õpetussõnu I ja II kooliastme õpilastele!

Peetri koolis toimund valikkursuse "Iga üks oskab kokata!" raames toimus Järva-Jaani koolis kohvik. Suured tänud kokkajatele, toidud olid ülimaitsvad.

Õpetaja Ülle ja õpetaja Anuga on jälle läbitud hulga kilomeetreid rattal ja nähtud nii mõndagi.

Prjoktinädalal oli kolmapäev liikumismängude päralt

Programmeerimise valikkursus programmeeris lõbusaid jonnipunne

Turvataktika ja enesekaitse valikkursus on metsalaagris

IV ja V klass olid eile projektinädala raames tutvumas rabaga.

Valikainetest jäid täna kaamera ette "Kokandus", "Programmeerimine" ja "Filmi- ja pilditöötlus", "Neljas suunas ratta seljas" ning "Kunst on lahe",

Kiviõli seikluspargis 14. mai 2019

Tervitused Kiviõlist! Superäge päev, tegutsesime tuletõrjeakadeemias, sõitsime tuubidega, kihutasime tõukekatega, proovisime kätt autoroolis ja kaevasime põnevkivikaevanduses!

Tervitused Kiviõlist! Superäge päev, tegutsesime tuletõrjeakadeemias, sõitsime tuubidega, kihutasime tõukekatega, proovisime kätt autoroolis ja kaevasime põnevkivikaevanduses!

17.mail 2019. aastal
Järva-Jaani Gümnaasiumi ja Peetri Kooli
X KOOLIOLÜMPIAMÄNGUD
8.45-9.00 Kogunemine (ilma jalgratasteta) alevi platsil. Rivistumine.
9.00 Olümpiamängude avamine (tule üleandmine, tervituskõne, etteasted, sportlase ja kohtuniku vanne).
9.20 Rongkäik kasekoplisse ( rongkäigu ette asuvad tuli, logo, lipp, seejärel kohtunikud ning klassid koos klassijuhatajatega).
VÕISTLUSPÄEV KASEKOPLIS
 tule süütamine tuleurnis
 lipu heiskamine
 soojendus
OLÜMPIASTARDID kell 9.40. Alade paremad selgitatakse kooliastmeti.
Kolmevõistlus ( 60m jooks, kaugushüpe (IV-XII)/hoota kaugushüpe (I-III), pallivise (I-VI)/kuulitõuge(VII-XII)) on kõigile kohustuslik.
Vabaaladest valib igaüks endale ühe ala (discgolf, hantlid (I-VI kl.) või sangpomm (VII-XII kl.), hüppenööriga hüppamine, kotivedu käruga). Valikust peab teada andma klassijuhatajale hiljemalt 14. maiks.
Köievedu kooliastmeti, klassi võistkonnas 8 võistlejat, 4 tüdrukut ja 4 poissi.
Vikervõistlustel võistleb kogu klass!
13.40 Olümpiamängude lõpetamine, langetatakse lipp ning kustutatakse tuli tuleurnis.
NB! Iga klass meisterdab enda riigilipu ning kannab olümpiamängudel enda lipuvärvides riideid!
Pilt õpetaja Karoli 🤣😎☺️

Valikainete nädalal saab osa kaheksast põnevast kursusest. Täna jäid pildile "Kokandus", "Kunst on lahe" ja "Neljas suunas ratta seljas".😎

III projektinädal sai avalöögi. Esmaspäeva ja orienteerumine☺️

docs.google.com

Nutt tuleb peale KEVAD 2019

docs.google.com Kindlasti kirjuta korrektselt oma võistkonna liikmete ees- ja perenimed! NB1! Kutsekoolide, ülikoolide ning elukooli (õpetajad ja teised täiskasvanud) osalejad VALIVAD vanusegrupi ELUKOOL! NB2! Küsimustele vastamisel on LUBATUD kasutada googeldamist! Tehniliste probleemide korral kirjuta: [email protected]

"Meie pidu emadele" - vahva ja humoorikas kontsert. Peale etteasteid sai külastada kohvikut ja töötuba, kus valmis kaunis lillevaip. Rohkem pilte kodulehel.

Täna oli Paides järjekordne heategevusjooks. Meie poisid pildil koos Paide Linnameeskonna jalgpalluritega. 😍

Tunne putukaid!

Koeru muusikakool tutvustas meile pille ja esinesid muusikakooli õpilased. Suured tänud teile!!!

1. klass oli täna Peetri Koolis külas.

Meie poisid olid täna Palamusel võistlustules. Nuputa vabariiklikul võistlusel osales 33 võistkonda ja Kaspar, Kirstjan ning Arvo saavutasid 15. koha. Tubli tulemus. Poisse juhendas õpetaja Ele.

Neljapäeval, 9. mail algusega 18.00 on Järva-Jaani Gümnaasiumis "Meie pidu emadele".

Kätte on jõudnud maikuu. ☺️😎

Täna saavutati häid tulemusi Paide Vallimäel toimunud jooksukrossil. Vanusegrupis u16 saavutas 500m jooksus kolmanda koha Sevelin Kask. U16 1000m jooksus saavutas neljanda koha Kevin Joshua Kanne. Vanusegrupis u18 2000m jooksus saavutas kolmanda koha Jesper Männilaan.

Kõik olid väga tublid!

JJG Vabalava 30. aprillil- Rohkem pilte kodulehel!

On saabumas nõidade öö. Head lendu!

Täna oli koolimajas armas kontsert. Täname esinejaid.

Want your school to be the top-listed School/college in Järva-Jaani?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Konnakulleste võistlusrada - esimese klassi poisid Nutilaboris
Kolmas klass lõimis õpetaja Rhea tunnis inglise keelt, muusikat ja rütmikat.
JJG klassiõpetajate jõulutervitus!
II kooliaste külastas täna kohalikke vabatahtlikke. Peale õues olemist kulus ära üks korralike tantsutrenn
BeeBot
Ja lehehunnik saigi kasutuse. Möllata on mõnus!
II klassi leivaluuletus!
I klass selgitab, miks peab putru sööma!
Pesapall
Rütmika tund Kälviä koolis

Location

Category

Address


Pikk 1, Järva-Jaani
Järva-Jaani
73301