Fr. Tuglase nim. Ahja Kool

Kool on läbi, mõnusat suve!

kunstiuudised.blogspot.com

Maakondlik Isamaalise omaloomingu konkurss

kunstiuudised.blogspot.com 4.juuni 2020 Selgunud on Põlvamaa Isamaalise omaloomingu konkursi tulemused. Kristelle Laevik 2.klassist saavutas 1.-2.klassi vanuserü...

valgeohupall.ee

Teeme lapsele pai 2020 - Valge õhupall

Lastekaitsepäev kui iga pere tähtpäev
KUI MA KUNAGI….
Leelo Tungal

Kui ma kunagi kasvan suureks,
jäävad väikeseks isa ja ema –
las nad elavad rõõmsalt mu juures,
ma ei hakkagi tõrelema,
kui nad lõhuvad sinise tassi
või siis kollase pardiga kruusi.
Ma neid nurka seepärast ei tassi –
ostan kogu aeg uusi ja uusi…
Siis ema saab kindlasti kurvaks,
ja isal on muidugi häbi..
Nii teeksin ma küll, aga nurgas
tuleb seista vist elu läbi!

https://valgeohupall.ee/2020/05/11/teeme-lapsele-pai-2020/

valgeohupall.ee mai112020Sündmus Üleskutse: lastekaitsepäeval teeme lastele pai, avades südame Eeskujuliikumine Valge Õhupall kutsub kõiki inimesi üles lastekaitsepäeval, 1. juunil kell 11:11 võtma oma igapäevatoimetustest hetke, et teha lapsele pai. Pai saab teha ka virtuaalselt – avades südame, mille...

Selle õppeaasta viimane toidupakkide jagame toimub 29. mail
kell 12.00-14.00 kooli juures.

INFO ÕPPEAASTA LÕPETAMISE KOHTA

ÕPPETEGEVUS MAI- ja JUUNIKUUS

Õppekava nõuetekohaseks täitmiseks jätkub FRIEDEBERT TUGLASE NIM AHJA KOOLIS õppetöö 2. juunini valdavalt distantsõppega. Alates 25.maist kutsume erigraafiku alusel kooli õpilased, kes vajavad individuaalset juhendamist. Otsuse, keda kutsuda kooli kontaktõppele ning keda on võimalik järele aidata veebi teel, teevad õpetajad. Järeleaitamise üheks lähtealuseks on nõutavate õpitulemuste saavutamine. Kontaktõppele kutsumisest teavitame õpilasi ja lapsevanemaid individuaalselt.

Õpilased, kes kooli ei tule jätkavd tegevusi, mida õpetajad neile edastavad.

HINDAMINE, ÕPPEAASTA LÕPETAMINE

III trimestri hinded on ARV (arvestatud), MA (mittearvestatud). Aastahinded kõikides klassides paneme välja 3. juuniks ja need on numbrilised (välja arvatud 1.klassil). Lõpueksameid ei toimu, lõpetamisel arvestame perioodi- ja aastahindeid.
Ohutuse tagamiseks tulevad õpilased kooli erinevatel kellaaegadel.
4. JUUNI: TUNNISTUSTE jagamine ja õpikute tagastamine, KiVa test
KELL KLASS
9.00 2. klass + väikeklass
10.00 1. klass + 5. klass
11.00 8. klass + 9. klass

5. JUUNI: TUNNISTUSTE jagamine ja õpikute tagastamine, KiVa test
KELL KLASS
9.00 6. klass + 7. klass
10.00 3. klass + 4. klass
11.00 Kes ei saanud varem jne - kokkuleppel klassijuhatajaga

Jälgi infot eKoolis

Fr. Tuglase nim. Ahja Kool

Toidupakkide jagamine toimub 15.mail kell 12.00-14.00. Kas on veel soovijaid, lisaks eelnenud registreerunutele? Palun teata 12. maiks klassijuhatajale.
Siinkohal meenutame, et kool pakub õpilasele vajadusel lõunasöögi asemel koolist toiduaineid, arvestusega 1 euro päev. Korraga väljastame 2 nädala toiduained (10 päeva).

Toidupakkide jagamine toimub 15.mail kell 12.00-14.00. Kas on veel soovijaid, lisaks eelnenud registreerunutele? Palun teata 12. maiks klassijuhatajale.
Siinkohal meenutame, et kool pakub õpilasele vajadusel lõunasöögi asemel koolist toiduaineid, arvestusega 1 euro päev. Korraga väljastame 2 nädala toiduained (10 päeva).

Europe Direct Põlvamaa

Hei Põlvamaa koolinoored!
Ajal, mil reisida ei saa, saab läbi Euroopa reisida digitaalselt mänguga "Minu Euroopa"! Mängida saab 9. mail hommikul 9st õhtul 9ni lehel euroopapaev.ee.
🏆 Mängu läbijate vahel loosib Euroopa Komisjoni Eesti esindus välja Estraveli kinkekaarte, mida saab kasutada nii Eestis kui mujal maailmas viie aasta jooksul. Eraldi arvestus on kooliklassidele, kus on auhinnaks kinkekaart 600 euro väärtuses.

📣 Lisaks paneb Põlvamaa klassidele 150 eurose kinkekaardi välja Europe Direct Põlvamaa teabekeskus.

👉 Klassina mängimiseks peaks ühest klassist mängijaid olema vähemalt kümme, oma andmete juures saab seda eraldi märkida. Kui Põlvamaalt osalevas klassis on vähem õpilasi kui kümme, siis peab osalema mängus kogu klass!

Mänguks aitab teadmisi koguda alates 7. maist ETV kanalis eetris olev lõbus ja armastatud telemäng „Eesti mäng. Euroopa eri" Gaute Kivistiku ning Brit Kõrsmaa juhtimisel.
Osale ja võida! 💪

docs.google.com

Kuidas tulla toime eriolukorra, vastutuse ja lapse toetamisega?

Hea lapsevanem!
Põlvamaa arenduskeskus koostöös lastepsühholoogi Mariana Saksniiduga kutsub lapsevanemaid veebiseminarile „Kuidas tulla toime eriolukorra, vastutuse ja lapse toetamisega?“
Koolitus toimub zoom keskkonnas 12. mail 2020 algusega kell 15.00 – 18.00
Osalejatele saadetakse link koolitusega ühinemiseks, registreerimisel märgitud e-posti aadressile.
Registreerida selle lingi kaudu hiljemalt 8. maiks https://forms.gle/XXq2G1W9Q6t3GV1FA

docs.google.com Veebiseminar 12. mail zoom keskkonnas algusega kell 15.00- 18.00 Koolitaja: Mariana Saksniit, lastepsühholoog

menu.err.ee

Video: president tänas lapsi pingutuse eest võitluses koroonaviirusega

President tänas õpilasi.
https://menu.err.ee/1083069/video-president-tanas-lapsi-pingutuse-eest-voitluses-koroonaviirusega

menu.err.ee ETV2 saade "Nova" käis külas president Kersti Kaljulaidil, kes tänas videotervituses lapsi pingutuse eest võitluses koroonaviirusega.

polvamaa.ee

Koolivaheaja nuputamismäng Põlva Keskraamatukogus - UUDISED - Põlvamaa portaal

polvamaa.ee 20.-24. aprillini on kõigil lastel (ja peredel) võimalus osa võtta koolivaheaja nuputamismängust "Mis raamatuga on tegu?". Igal hommikul pannakse Põlva Keskraamatukogu kodulehele www.raamat.polva...

Teeviit

Mõned mõtted, kuidas veeta koolivaheaeg :)

Website

KEVADVAHEAEG 20.04.-26.04.

Head õpilased! Laskem mõni aeg oma sõrmedel, silmadel, mõtetel ja vanematel koolitööst eemal olla ja nautigem teenitud puhkust! Kohtume 27. aprillil taas kaugõppes. Sinu õpetajad.

Suur Üleriigiline e-Võistumängimine 2020 - YouTube

youtube.com

Haridus- ja Teadusministeerium

Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides pärast 15. maid üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Kindlasti ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata.

Kooliaasta lõpetamisest:

➡Tavapärasele õppele naasmise eeldus on õpilaste turvalisuse tagamine. Lapsi võib kooli lubada ainult siis, kui see on nende jaoks ohutu.
Enne seda peab olema ühiskonnale ekspertidelt antud tõenduspõhine sõnum, et olukord riigis võimaldab seda teha.

➡Kui tingimused seda võimaldavad, siis:
☑koolides jätkub õppetöö ainult distantsõppe vormis 15. maini;
☑pärast 15. maid ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna;
☑pärast 15. maid on kontaktõpe individuaalne või kuni kümneliikmelistes rühmades, see ei välista distantsõppe jätkumist, kui selleks on vajadus.
☑pärast 15. maid algab üleminekuaeg, mille käigus saab:
- hinnata distantsõppe ajal õpilaste edenemist õppetöös;
- vajadusel aidata järele õpilasi, kellele distantsõpe nii hästi ei sobinud;
- korraldada projektõpet (lugemist, uurimist, katsetamist nõudvate probleemide lahendamine);
- viia läbi arenguvestlusi;
- teha kokkuvõtteid õppeaastast;
- teha ettevalmistusi eksamiteks.

➡Pärast 15. maid on koolides toimuv kontaktõpe pigem erandlik ja eelkõige mõeldud:
☑12. klassi lõpetajatele;
☑9. klassi lõpetajatele, kel vaja teha katsed gümnaasiumisse astumiseks;
☑lisatuge vajavatele õpilastele, kelle jaoks distantsõpe ei ole andnud soovitud tulemusi.

➡Sel õppeaastal peab ära jätma kõik suuremad üritused (lõpuekskursioonid, aktused, koolidevahelised võistlused jne).

hm.ee

Uudised | Haridus- ja Teadusministeerium

Tänavu kevadel 9. klassi lõpueksameid ei toimu ja põhikool lõpetatakse aastahinnete alusel. Hinnangud võivad kooli otsusel olla numbrilised või arvestatud ja mittearvestatud. Põhikoolilõpetajatele väljastatakse lõputunnistused juuni keskpaigaks.
Juhul kui COVID-19 viiruse levik taandub, toetavad valitsuse liikmed haridus- ja teadusminister Mailis Repsi plaani taastada koolides 15. maist õppeaasta lõpuni vabamas vormis õpe. Samuti võib korraldada gümnaasiumide sisseastumiskatseid.
Loe rohkem haridus-ja teadusministeeriumi kodulehelt
https://www.hm.ee/et/uudised

hm.ee

innove.ee

Avaleht

innove.ee Innove edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledž

Saada oma foto või video! 😊📸🎥

Tartu Ülikooli Pärnu kolledži esimese kursuse turismi- ja hotelliettevõtluse üliõpilane Silja Savi veedab oma vaba aja viiruse ajal Põlva maakonnas Valgesoo Rabas. 😃🌳

"Sellises olukorras on kõige õnnelikumad ilmselt meie neljajalgsed, kellel on hea meel, et peremees/-naine kogu aeg kodus on ja temaga väljas jalutamas käib." 😃🐶

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
SAADA KA SINA 📸🎥

Saada ka sina oma foto või video, kuidas möödub sinu aeg kodukontoris, looduses, õppimisel või mõnda muud tegevust tehes karantiini ajal. 🙂💻

Saada oma pilt ja/või video aadressile [email protected] koos oma nime ning väikse lühikese tekstiga, mis pildil toimub, positiivne sõnum teistele ja/või kuidas veedad sina aega. 🎋😃

Avaldame sinu saadetud pildi ja/või video meie Facebookis ja Instagramis.☺️

Põlva Põlva Gümnaasium Põlva Kultuuri-ja Huvikeskus Ahja Noortekeskus Fr. Tuglase nim. Ahja Kool Kauksi Põhikool Kanepi Gümnaasium Räpina Ühisgümnaasium Meediasüst Ahja Noortekeskus Kanepi Avatud Noortekeskus Valgesoo Raba

innove.ee

Avaleht

Nõuandeid koroonakriisi ajaks
Järgnevad nõuanded sobivad koduõppel olevatele koolilastele vanuses 8-17, lapsevanematele ja õpetajatele.
Loe nõuandeid https://www.innove.ee kodulehelt.

Lisaks saad infot https://www.hm.ee/et ja https://www.terviseamet.ee/et kodulehelt.

innove.ee Innove edendab üld- ja kutsehariduse valdkonda, pakub Rajaleidja võrgustiku kaudu karjääri- ja õppenõustamisteenuseid ning vahendab Euroopa Liidu toetusi.

[03/18/20]   Ahja kooli õpilased ja lapsevanemad võivad kooli sotsiaalpedagoogi poole pöörduda meili teel [email protected]. E-R 9.00-16.00

· Võimalikult varakult välja selgitada, millist tuge õpilane kaugõppel vajab.
· Kuidas motiveerida õpilast koduõppel õppima?
· Lapsevanemate ja õpetajate nõustamine kaugõppe ajal HEV lastega tegelemisel.
· Vajalike õppevahendite puudumine (arvuti, õpikud, töövihikud).
· Kõik küsimused on oodatud, proovime koos leida lahenduse.

Koostöös peitub edu võti.

Tagasi Kooli

Head õpetajad ja lapsevanemad! Õpilasi ootab ees kodus õppimise aeg ja leiate siit 155 YouTube e-külalistundi, kus õpilased saavad nii iseseisvalt kui koos teiega õppida rahatarkust, meedia oskusi, tutvuda erinevate ametitega ja uute tehnoloogiatega jne.

Videod leiate YouTube'ist ja ülesanded õpilastele Google Drive'ist. Õppetöö läbiviimiseks võib tegutseda näiteks nii:
👉avage Tagasi Kooli Google Drive kaust http://tiny.cc/yqt9kz ja valige sobiv õpilase vanus;
👉valige teema;
👉igal teemal on number, avage vastav video Tagasi Kooli YouTube keskkonnas: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVMbfRQUEEkxNjR0sS8ziX_LqKyvdPOfk

PS! E-külalistund on 45-minutiline tund, mis koosneb 15-20 minutilisest videost ja ülesannetest õpilastele. Drive'is leitavad ülesanded on loodud eelkõige klassis õppeks ning olenevalt tunnist tuleb neid kohandada e-õppele. Head õppimist ja positiivset meelt!

[03/13/20]   Friedebert Tuglase nim Ahja Kooli õppekorraldus distantsõppe perioodiks:

Õpetaja juhib ja juhendab õppetegevust distantsilt läbi eKooli ja meili teel.
Õppepäeva ülesanded on õpilasele teada hommikul hiljemalt kell 9.00.
Õpetaja on õpilastele kättesaadav õppepäeva jooksul 9.00 -15.00 meili teel. Klassijuhatajaga suhtlevad lapsevanemad tavapärasel moel.
Kui kodused IT lahendused ei võimalda õppeülesandeid täita, tuleb ühendust võtta klassijuhatajaga.
Õppeülesannete sisestamine toimub tavatunniplaani alusel eKooli (koduste ülesannete alla).
Hindamine on arvestuslik või hindeline.
Palume vanematel tavapärasel viisil anda klassijuhatajale teada, kui laps on haigestunud sel moel, et see takistab kodus õppetööga tegelemist. Sel juhul märgime õpilase eKooli puudujaks. Info on vajalik kooli õpilaste tervisliku olukorra jälgimiseks. COVID-19 haigusesse nakatumisel (arsti poolt kinnitatud) tuleb otsekohe teavitada klassijuhatajat telefoni teel.
Kui Vabariigi Valitsus ning Haridus- ja Teadusministeerium teevad ümberkorraldusi, teavitame sellest õpilasi ja vanemaid eKooli kaudu ning vajadusel muudame õppeplaani.
Olukorra tõsidust arvestades loodame osapoolte koostöövalmidust ning mõistvat suhtumist.

Haridus- ja Teadusministeerium

Esmaspäevast viiakse kõik haridusasutused üle distantsõppele. Sul on küsimus? Meie ametnikud vastavad täna alates kella 13.00 siin samas kommentaariumis.

Jäta oma küsimus allapoole ning vastame jooksvalt kõikidele küsimustele.

‼Kell on saanud juba märkamatult 19.00. Aitäh kõigile küsijatele, tänaseks lõpetame vastamise. Loodetavasti saime abiks olla. Teie aitasite meil küll paremini aru saada sellest, mis on peamised murekohad. Hoiame teid kõigi haridusvaldkonda puudutavate arengutega kursis nii siin, kui kodulehel hm.ee‼

Haridus- ja Teadusministeerium

The Government of Estonia decided to close all educational institutions, except kindergartens, and will apply only digital learning solutions from Monday, 16 March due to the spread of the coronavirus in Estonia. The situation will be reassessed in every 14 days and, if necessary, a decision will be taken on the need to extend the distance learning period.

From Monday, 16 March, the buildings of all general education institutions, vocational education and training institutions, higher education institutions, youth centres and hobby schools shall be closed. On Friday, 13 March, teachers, together with students, will decide on further activities and tasks, and students will be able to take home all necessary learning tools and materials needed for distance learning.

Kindergartens will initially remain open, and, if necessary, the closure of kindergartens will be decided on a case-by-case basis. Nevertheless, all parents who are able to leave the children at home are encourage to do so.

Schools for students with special educational needs will remain open. Their closure will be decided on a case-by-case basis in cooperation with schools and school managers.

The Ministry of Education and Research draws the attention to the fact that during the period of distance learning no hobby schools’ activities or sports trainings can take place. Students are encouraged to take a break from hobby schools activities and stay at home. Parents must ensure that children comply with the ban on non-domestic activities.

Municipalities and schools are encourage to forward the information to all partners involved in the extracurricular activities of students.

The Ministry of Education and Research will provide further information regularly, including on instructional matters.

Haridus- ja Teadusministeerium

Head kooliealiste laste vanemad, tuletame seoses koroonaviiruse levimisega meelde:

❗️ Kui saabusid lastega riskiriigist, siis jää koos lastega 14 päevaks koju ja jälgi enda ja pereliikmete tervist. Anna sellest teada ka lapse koolile või lasteaiale. Samuti ei tohi laps 14 päeva jooksul osaleda õpilasüritustel, huviringides, treeningutel jne.

❗️ Kui te pole reisil käinud, siis piisab Terviseameti juhiste täitmisest. Kool annab teada, kui õppekorralduses peaks tekkima nakkusohu tõttu muudatusi.

❗️ Kui su lapsel on lähiajal kavas ekskursioon/reis välismaale, siis tasub kaaluda, kas see on mõistlik. Riskipiirkondadesse reisimist peab vältima.

➡️ Loe meie veebist täpsemaid juhiseid ning korduma kippuvatele küsimsutele vastuseid eesti keeles http://bit.ly/2PXi2nk või vene keeles http://bit.ly/2vToRzo

➡️ Vaata ka kõige värskemat infot Terviseameti veebist eesti keeles https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus või vene keeles https://www.terviseamet.ee/ru/COVID-19

Haridus- ja Teadusministeerium

Head lapsevanemad, andsime täna koolidele teada, et oldaks valmis vajadusel õppetööd ümber korraldama seoses koroonaviiruse leviku tõkestamisega. Palume ka teil, lapsevanemad, selgitada oma lastele viiruse leviku tõkestamisega seotud ettevaatusabinõusid ning toetada lapsi kodus viibimise ajal.

Soovitame koolidel jätkuvalt jälgida Terviseameti soovitusi seoses COVID-19 haiguse levimisega maailmas. Oleme palunud kõigil haridusasutustel olla valmis vajadusel uksed sulgema ning korraldama õppetöö ümber vältimaks nakkuse levikut koolides ja lasteaedades.

Kutsume siiski üles säilitama rahulikku meelt ja tegutsema läbimõeldult. Oluline on jälgida viiruste hooajal tavapäraseid juhiseid viiruste ennetamiseks.

Loe lähemalt Terviseameti veebist eesti keeles https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus
või vene keeles https://www.terviseamet.ee/ru/bolezn-koronavirus-covid-19-staroe-nazvanie-2019-ncov

Kunstiblogi

Külasta blogi siit: https://kunstiuudised.blogspot.com/

Want your school to be the top-listed School/college in Ahja?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Jõulutervitus
Tervislikud töötoad õpilastele
Tuglase sünnikoht
Soomusrong nr 7 "Wabadus"
Muusikatund
Lõiming õues
Jõuluaeg

Location

Telephone

Address


Tartu Mnt. 23
Ahja
63710