CVfied Recruitment Solutions

The mission of CVfied RS is to facilitate and accelerate the recruitment process in the labour market.

Mission: Our main goal is to offer a highly interactive software platform, where job seekers can find us and use our verification and CV-improvement services before reaching the employers. Employers, in their turn, can use our verification services after meeting the potential job candidates. In this regard, our company exhibits two-way influence: on the potential employee's side, it increases the chances of employment by strengthening his/her CV and decreasing the probability of being overlooked or neglected by employers, and on the employer's side, it saves his/her time consumed on checking the validity of the CV information. Furthermore, through CVfied worthy and deserving employees can be identified by means of our own database, to be created over time, matching the skills of job candidates with the requirements of the employer making the recruitment process more effective and smooth.

Great Opportunities in Prague, Czech Republic. Relocation provided. If interested PM to our group.

Use this opportunity and gain practical knowledge for developing your own business.

SEE Circle: For all active and aspiring young people who wish to advance their knowledge in the field of entrepreneurship, promote their entrepreneurial mindsets, share their experiences, expand their network, learn and empower each other.
> Join our newly shaping Community of Learning Entrepreneurs.
Participate in online workshops and discussions jointly run by our Luys Scholars and Alumni.
> Submissions deadline is October 27, 13:00pm.
Register online: http://www.luys.am/en/events/see-circle

#SEECircle

EXTRA JUS Law Firm

Լավ հնարավորություն սկսնակ իրավաբանների համար:

Էքստրա Յուս ՍՊԸ- ն հայտարարում է մրցույթ կրտսեր իրավաբանի պաշտոնի համար։

Նկարագրություն

Կրտսեր իրավաբանը անմիջականորեն աջակցում և օգնում է փաստաբաններին: Աշխատանքի հիմնական բնույթն է փաստաբանների կողմից առաջադրված իրավական հարցերի հետազոտությունը, վերլուծությունը, իրավական փաստաթղթերի կազմումը, գործավարության կազմակերպումը:

Պարտականություններ

- Աջակցություն փաստաբաններին գործարքների, դատական գործերի, վարչական մարմիններում ներկայացուցչության հետ կապված, այդ թվում կազմակերպչական գործառույթներ
- Ապացույցների որոնում, հետազոտում, ստացված տեղեկատվության մշակում
- Իրավական կամ դատական փաստաթղթերի մշակում /միջնորդություն, հայցադիմում, հաշտության համաձայնություն և այլ դատավարական փաստաթղթեր, ինչպես նաև հարցումներ, գրություններ, դիմումներ, պայմանագրերի նախագծեր/
- Իրավական մոնիթորինգի կամ այլ գործարքների համար պահանջվող փաստաթղթերի որոնում, մշակում, փաթեթի կազմում:

Պահանջներ

- Իրավագիտության բակալավրի աստիճան
- Մեկ տարվա գործնական հմտությունների փորձ
- Փաստաբանական դպրոցի ունկնդրի կարգավիճակ կամ փաստաբանի վկայական ունենալը կդիտվի որպես առավելություն
- Արագ կողմնորոշվելու, մարդկանց հետ շփվելու, արտաժամյա և լարված աշխատանքային ռեժիմով աշխատելու կարողություններ
- Համակարգչի պարտադիր իմացություն
- Օտար լեզուների իմացությունը կդիտվի որպես առավելություն

Հավելյալ նշումներ

Եթե ցանկանում եք դիմել կրտսեր իրավաբանի պաշտոնի համար, կարող եք մեր էլ. փոստի հասցեին ուղարկել Ձեր CV և մոտիվացիոն նամակ /առավելագունը 250 բառ/:

The cover letter gets attention, enhances your resume and explains how your job experience applies to the position available.
Contact us if you need help creating a professional CV or writing an effective motivation letter !!!

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV #Motivation #Letter

A verified CV is yours to own forever, delivering a lifetime of value.
Verify your CV now, and advance your chances in the Labor Market !!!

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV #Verification

CV Verification allows you to be pro-active and gain an employer's trust by eliminating potential confusion relating to the validity of your employment and educational history.
Get your CVs Verified TODAY !!!

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV #Verification

forbes.com

14 Memorable Resume Errors - In Photos: 14 of the Most Memorable Resume Errors

forbes.com Via CareerBuilder.

CV Verification helps the employers, as it replaces the time delay and expense of employer-sponsored pre-employment background checks, delivering instead, real-time information on your credibility.
Contact us to get your CVs Verified NOW!!! [email protected]

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV #Verification

A life changing study abroad experience awaits you in Italy! From its ancient history to its exciting present.
Don't miss the chance !!! Contact us if you need more details.
[email protected]
+37411374011

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV #StudyAbroad

cvfied.com

CVfied Recruitment Solutions

CV verification helps the job selection process and ensures employment of only legitimate and honest candidates. Contact us to get your CVs Verified now. http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

cvfied.com CVfied Recruitment Solutions is a company aiming at facilitating and accelerating the recruitment process in the labor market through its highly interactive software platform.

Looking for a study abroad program ??
CVfied RS offers multiple programs for students in various majors,
even programs with 100% study fee coverage!!!
Contact us if you have any questions on how to apply to a certain university or find a scholarship for your studies.
[email protected]
+37411374011

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

The database set on our website includes hundreds CVs of jobseekers. We develop a system, which can automatically filter suitable applicants according to the skills upon request by employers.
[email protected]
+37411374011

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

cvfied.com

CVfied Recruitment Solutions

Contact us if you need professional assistance in creating your first Verified CV. Advance your chances with CVfied RS.
[email protected]
+37411374011

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

cvfied.com CVfied Recruitment Solutions is a company aiming at facilitating and accelerating the recruitment process in the labor market through its highly interactive software platform.

In today’s increasingly global society, it’s important to possess the skills to communicate across cultures – and this means understanding more than just a different language. Studying abroad helps you become familiar with the customs and traditions of the country in which you are studying, in addition to the language.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

CV is an important document that serves as an archive of experiences and education related to the jobs you are applying to. Without a CV that’s properly tailored for the positions you are applying for, you won’t be considered as a relevant candidate.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

By enrolling in a study abroad program, you’ll have the chance to see a different style of education that you may not have been exposed to at home. Contact us if you have any questions on how to apply to a certain university or find a scholarship for your studies.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

There’s no doubt that employers are going through piles of Resumes. Offering a Verified CV will move yo a step closer to your dream job. Get your CVs verified now.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

The benefit of studying abroad is the opportunity to discover yourself while gaining an understanding of a different culture. It tests your ability to adapt to diverse situations and requires problem-solving skills. If you still hesitate which university to choose, contact us and we will provide a full guidance for your studies and regarding the scholarship opportunities as well.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

For the particular vacancy your resume will be just one of the 2-3 hundred resumes. So make sure to have the one that will have the employer interested.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

The biggest reason you should consider a study abroad program is the opportunity to see the world. By studying abroad, you will experience a brand-new country with incredible new outlooks, customs and activities. CVfied RS has a direct access to the most of the universities around the world, and offers a high level mentorship to make your dream come true.
http://cvfied.com/services/

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

The very first impression you give may be your only chance to attract the employer’s attention. With our help your resume will have a professional appearance that is free of errors and clearly display your most important and compelling information.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

Headhunting has become an important part of the recruitment industry. Instead of spending hours on CV reviews we will find the best candidate for the particular job through our huge up to date database. And it's absolutely free.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

We provide high level media searches, target market analysis, any type of surveys and questionnaires to help you with your research projects.
http://cvfied.com/services/ (Media Searches, Research & Surveys)

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

linkedin.com

CVfied Recruitment Solutions

Follow us on our Professional LinkedIn Page.

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

linkedin.com The mission of CVfied Recruitment Solutions is to facilitate and accelerate the recruitment process in the labor market. It plays a role of an intermediary between the potential employees and employers. It views the CV as a product to be offered by job-seekers to employers and seeks to offer a range…

theguardian.com

University guide 2016: University of London International Programmes

Students can study bachelor's and master's courses or individual modules for continuing professional development.

theguardian.com Our at-a-glance guide to the University of London International Programmes

Your CV is one of the most important tools in your job search. Unverified CVs may hit the trash pile before they’ve even been read through. CVfied RS offers CV verification and other professional services. You can get detailed information at our website.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

theguardian.com

Will you be found out if you lie on your CV?

CVfied Recruitment Solutions. Get CVfeid and advance your chances.

theguardian.com Lying on your CV about your qualifications is becoming more widespread in a tough jobs market. Now a new online service could find you out

Studying abroad grants you the opportunity to completely immerse yourself in a new language, and there is no better way to learn than to dive right in. We will arrange a small interview and guide you to the right university.
http://cvfied.com/services/

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

Having a solid and effective resume can greatly improve your chances of getting your dream job. We will help you to write an impressive CV and verify all the data to attract the employer's attention.
http://cvfied.com/services/ (CV writing and enhancement)

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

One of the most common résumé lies involves playing with dates to hide employment gaps. The reasons are myriad: hiding being fired, a period of job hopping or even an embarrassing prison stay. Get CVfied today to make your CVs trustworthy.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

independent.co.uk

Korean teen fakes Harvard-Stanford university admissions in spectacular fashion - all to impress...

CVfied Recruitment Solutions. Don't finish your career before it starts.

independent.co.uk A Korean math student – dubbed ‘Genius Girl’ – almost became the envy of students from across the globe after receiving a unique five-figure scholarship into two of the world’s most prestigious schools – with Facebook creator, Mark Zuckerberg, personally calling her to insist that she must attend Ha…

Despite the fact that you’ve already chosen the university you need to fill out heaps of paperwork in order to get admitted to your study abroad program. Don't hesitate to contact us if you have any questions.
http://cvfied.com

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

CV verification helps the job selection process and ensures employment of only legitimate and honest candidates.
http://cvfied.com/services/ (CV writing and enhancement)

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

Get your CVs verified today and advance your career prospects!
http://cvfied.com/services/ (CV writing and enhancement)

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

If you want to continue your studies abroad, but hesitate which university to choose, you are more than welcome to contact us. We will help you to make a right decision and find a scholarship to cover your study expenses.
http://cvfied.com/services/ (Study abroad mentorship)

#CVfied #Recruitment #Solutions #CVRS #CV

Want your school to be the top-listed School/college in Yerevan?

Click here to claim your Sponsored Listing.

Location

Telephone

Address


Republic Square, 26/3 Vazgen Sargsyan St
Yerevan
0010
Other Educational Consultants in Yerevan (show all)
Malkhasyan Consulting LTD Malkhasyan Consulting LTD
Nalbandyan 48/1, Sakharov Business Center
Yerevan, 0010

Study Vivid Study Vivid
Ул. Саряна 25/25
Yerevan

Private English Classes Private English Classes
30/2, Ler Kamsar
Yerevan, 0028

I hold my MA in TEFL and a certificate in translation from the American University of Armenia. Currently I am a coordinator of English Language Program and an English language instructor.

zoom in zoom in
Yerevan

✅ zoom in! program-ը մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրերի այլընտրանքային լուծում է

MA in Human Rights and Democratization in the Caucasus - EP Region MA in Human Rights and Democratization in the Caucasus - EP Region
A.Manukyan 1
Yerevan, 0025

Global Campus Caucasus programme is one-year intensive programme in Human rights and Democratisation. We are open to applicants from post-Soviet countries.

MAD Making A Difference MAD Making A Difference
Yerevan
Yerevan, 0019

Սովորել հասկանալով, ոչ թե հիշելով։ Կրթախորհրդատվական կենտրոն՝ հիմնված արժեք ստեղծելու և կիրառական գիտելիք փոխանցելու սկզբունքների վրա։

GY STUDIO ուսումնական կենտրոն GY STUDIO ուսումնական կենտրոն
Gyuliqekhyan 1
Yerevan

Hargeliners hameceq [email protected] matnahatdarum, dimahardarum, furshet, dizayn, hashvapahutyun.......... shat matcheli gnerov

Study Portal Study Portal
Nalbandyan 5,1st Floor
Yerevan, 0010

STUDY ABROAD PROGRAMS WORLDWIDE,VISA SUPPORT,SUMMER SCHOOLS. LANGUAGE COURSES.

Canadian Immigration Office Canadian Immigration Office
8/1 Mher Mkrtchyan Street
Yerevan, 0001

course.am course.am
Yerevan, 0033

course.am-ը որոնողական համակարգ է և հանդիսանում է Tutor կրթական հարթակի երեք բաղկացուցիչ մասերից մեկը։

A&WW virtual school A&WW virtual school
Komitas
Yerevan

New concept of learning! Online interactive classes in virtual classroom with ebooks, ecopybooks, whiteboard... Learn English (TOEFL,IELTS, business, general), French, Russian, German, computer programs by individual specific curriculum. JOIN & ENJOY!